printen

BLOEMSCHIKKING ADVENT


04-12-2015De hemel raakt de aarde. De symbolische bloemschikkingen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, in de adventstijd en met Kerst.

 
Als basis voor de schikkingen is gekozen voor een gedroogd palmblad. Het blad heeft een mooie gebogen vorm met één open en éen smal uiteinde. Met deze vorm symboliseren we de verbinding tussen hemel en aarde. De kom staat voor de ontvankelijke houding voor Gods Geest van de mensen waar deze adventstijd over verhaalt. Als zichtbaar teken van de Geest zien we een rode bloem in iedere schikking

Zondag 22 november. Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Deze zondag gedenken we de mensen die ons zijn voorgegaan. We noemen namen waarmee we ons verbonden weten. In de schikking zien we een kransvorm die verwijst naar de weg die mensen gaan. Op die weg zien we verschillende bloemen die een mensenleven verbeelden. De oplopende hoogte van de schikkingen verwijst naar de verbinding tussen de aarde en de hemel en de hemel en de aarde. .

Zondag 29 november. Eerste adventszondag
Op deze eerste zondag van de Advent horen we hoe de engel Gabriël aan Zacharias vertelt dat Elisabeth, zijn vrouw, een zoon zal baren. Zacharias is met stomheid geslagen. Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen. In de basisvorm zien we rode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervuld zal zijn.

 Zondag 6 december. Tweede adventszondag
We horen hoe de engel Gabriël Maria komt vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man worden en Zoon van de

Allerhoogste worden genoemd. In de schikking zien we een lelie die staat voor de zuiverheid van Maria en een rode bloem als symbool voor het ontvangen van Gods Geest.

Zondag 13 december. Derde adventszondag
Deze zondag is de kleur roze: midden in deze donkere dagen breekt er al iets van Gods licht door. We horen over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. De boog in de schikking maakt de verbinding tussen deze twee zichtbaar. 


Zondag 20 december, vierde adventszondag
We horen over de geboorte van Johannes.  Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied. De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat.

Donderdag 24 december, Kerst
Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen, gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking.