printen

Samen Verder: Het Pastoraat


09-07-2015

In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, willen we deze rubriek gebruiken om u van het één en ander op de hoogte brengen

Dit keer komt het Pastoraat in beeld. In juni hebben het Pastoraatteam van Sittard-Grevenbicht (SG) en de Pastorale Raad van Geleen-Beek-Urmond (GBU) opnieuw kennis met elkaar gemaakt.
Het bleek dat in okt 2011 al een begin gemaakt is met de intentie tot samenwerking.

Ondertussen zijn er vele wisselingen van het Team (SG) en de Raad (GBU) geweest zodat nu opnieuw een overzicht van de verschillende  samenstellingen, taken en werkwijzen is gemaakt.

In SG is de ouderling wijkgebonden terwijl GBU ook nog sectieoudsten kent. Daarmee komt ook tot uitdrukking dat SG over 5 wijkteams spreekt en GBU het over 6 secties heeft.

Natuurlijk  verschilt ook de vergaderstructuur, de frequentie van bijeenkomen en de deelneming.

Verder is er gesproken over de activiteiten in de wijken en secties en hoe met ouderen en nieuw-ingekomenen contact wordt onderhouden en gemaakt.

Zorgpunten zijn gedeeld en voorstellen zijn gedaan om de situatie in de toekomst de baas te kunnen blijven.

Een belangrijke eerste actie is dat een werkgroep gevormd wordt die zich gaat verdiepen in de herindeling van de wijken en secties. Dit moet afgestemd zijn op een voorstel van de werkgroep Structuur omtrent de nieuwe structuur van de samengevoegde gemeente.

In oktober zal de volgende gezamenlijke pastoraatsvergadering plaatsvinden.