PGS

ZWO

KALENDER Kerkenraad

dinsdag 11 augustus
Kerkenraad - vergadering
19:30 uur - Ontmoetingskerk - kerkenraadsvergadering

beroepingswerk en acties n.a.v. vertrek ds. Pluim
dinsdag 25 augustus
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Johanneskerk - Moderamen PGMB

1e vergadering MOD, vaststellen werkwijze MOD, startzondag 09/20
Dinsdag 08 september
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Sittard - Moderamen

voorbereiden kerkenraadsdag 26/9
Dinsdag 22 september
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Geleen - Kerkenraad

Uitwerken beleidsplan,
zaterdag 26 september
Kerkenraad - Vergadering
10:00 uur - Eerste kerkenraadsdag PGMBD
Dinsdag 06 oktober
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Sittard - Moderamen

Successieplanning
Dinsdag 13 oktober
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Geleen - Kerkenraad

Begrotingen 2021 CvK en CvD, Kerkbalans 2021, evaluatie kerkblad
Dinsdag 03 november
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Sittard - Moderamen

Status Handboek
Dinsdag 17 november
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Geleen - Kerkenraad

Jaarplannen CvD en CvK, taakgroep Vieringen, vergaderkalender 2021, uitgewerkt kerkdienstrooster 2021H1
Dinsdag 01 december
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Sittard - Moderamen

Dinsdag 15 december
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Geleen - Kerkenraad

Jaarplannen overige WGen.