PGS

ZWO

KALENDER College van Kerkrentmeesters

woensdag 16 september
College van Kerkrentmeesters - vergadering
20:00 uur - Bert Bosman - Begroting
woensdag 14 oktober
College van Kerkrentmeesters - vergadering
20:00 uur - Bert Blom
woensdag 2 december
College van Kerkrentmeesters - vergadering
18:00 uur - Bert Kip