PGS

ZWO

KALENDER

Selecteer groep:


dinsdag 07 juli
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Ontmoetingskerk - Kerkenraad PGMBD
donderdag 09 juli
Kerkblad Onderweg
- juli/augustus, bij leden
dinsdag 28 juli
Kerkblad Onderweg
- juli/augustus, inleveren kopij
zondag 23 augustus
Kerkblad Onderweg
- september, inleveren kopij
dinsdag 25 augustus
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Johanneskerk - Moderamen PGMB
donderdag 03 september
Kerkblad Onderweg
- september, bij leden
woensdag 16 september
College van Kerkrentmeesters - vergadering
20:00 uur - Bert Bosman - Begroting
zondag 20 september
Kerkblad Onderweg
- oktober, inleveren kopij
zaterdag 26 september
Kerkenraad - Vergadering
10:00 uur - Eerste kerkenraadsdag PGMBD
donderdag 01 oktober
Kerkblad Onderweg
- oktober, bij leden
woensdag 14 oktober
College van Kerkrentmeesters - vergadering
20:00 uur - Bert Blom
zondag 25 oktober
Kerkblad Onderweg
- november, inleveren kopij
donderdag 05 november
Kerkblad Onderweg
- november, bij leden
zondag 22 november
Kerkblad Onderweg
- december, inleveren kopij
woensdag 2 december
College van Kerkrentmeesters - vergadering
18:00 uur - Bert Kip
donderdag 03 december
Kerkblad Onderweg
- december, bij leden