PGS

ZWO

KALENDER

Selecteer groep:


Dinsdag 01 december
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Sittard - Moderamen

woensdag 2 december
College van Kerkrentmeesters - vergadering
18:00 uur - Bert Kip
donderdag 03 december
Kerkblad Onderweg
- december, bij leden
Dinsdag 15 december
Kerkenraad - Vergadering
20:00 uur - Geleen - Kerkenraad

Jaarplannen overige WGen.