PGMBD

ZWO

KALENDER

Selecteer groep:


dinsdag 15 juni
Kerkenraad - vergadering
19:30 uur - Ontmoetingskerk
zondag 20 juni
Kerkblad Onderweg
- juli/augustus, inleveren kopij
donderdag 01 juli
Kerkblad Onderweg
- juli/augustus, verschijningsdatum
dinsdag 06 juli
Kerkenraad - moderamenvergadering
19:30 uur - Johanneskerk
woensdag 7 juli
College van Kerkrentmeesters - vergadering
20:00 uur - ?

Start Actie Kerkbalans (BBo), Start uitrol SKG Collect (BBo/Hans Pelman)
zondag 22 augustus
Kerkblad Onderweg
- september, inleveren kopij

start
dinsdag 24 augustus
Kerkenraad - vergadering
19:30 uur - Ontmoetingskerk
donderdag 02 september
Kerkblad Onderweg
- september, verschijningsdatum

start
donderdag 2 september
College van Kerkrentmeesters - vergadering
20:00 uur - ?

Folder Actiekerkbalans (BK/BBo), status werkgroep herbestemming (BK/ER)
dinsdag 07 september
Kerkenraad - moderamenvergadering
19:30 uur - Johanneskerk
zaterdag 25 september
Kerkenraad - kerkenraadsdag
10:00 uur - waar?
zondag 26 september
Kerkblad Onderweg
- oktober, inleveren kopij
woensdag 29 september
College van Kerkrentmeesters - vergadering
20:00 uur - ?

Begroting 2022 (BBo/MP) (KR: 12/10)
dinsdag 05 oktober
Kerkenraad - moderamenvergadering
19:30 uur - Johanneskerk
donderdag 07 oktober
Kerkblad Onderweg
- oktober, verschijningsdatum
dinsdag 12 oktober
Kerkenraad - vergadering
19:30 uur - Ontmoetingskerk
zondag 24 oktober
Kerkblad Onderweg
- november, inleveren kopij
dinsdag 02 november
Kerkenraad - moderamenvergadering
19:30 uur - Johanneskerk
donderdag 04 november
Kerkblad Onderweg
- november, verschijningsdatum
donderdag 4 november
College van Kerkrentmeesters - vergadering
20:00 uur - ?

Jaarplan 2022 (BK) (KR: 16-11)
dinsdag 09 november
Kerkenraad - vergadering
19:30 uur - Ontmoetingskerk
zondag 21 november
Kerkblad Onderweg
- december, inleveren kopij

kerst
dinsdag 30 november
Kerkenraad - moderamenvergadering
19:30 uur - Johanneskerk
donderdag 02 december
Kerkblad Onderweg
- december, verschijningsdatum

kerst
woensdag 8 december
College van Kerkrentmeesters - vergadering
20:00 uur - ?

Status werkgroep herbestemming (BK/ER)/ Archief (ER)
dinsdag 14 december
Kerkenraad - vergadering
19:30 uur - Ontmoetingskerk