PGMBD

ZWO

BERICHTEN OVER PRIVACY

KALENDER

pijl 18-05 - Kerkenraad
vergadering
pijl 23-05 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 01-06 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 03-06 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 03-06 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 15-06 - Kerkenraad
vergadering
pijl 20-06 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 01-07 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 06-07 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 07-07 - College van Kerkrentmeesters
vergadering