PGMBD
ZWO

ZWO

BERICHTEN VAN ZWO

KALENDER

pijl 22-08 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 24-08 - Kerkenraad
vergadering
pijl 02-09 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 02-09 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 07-09 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 25-09 - Kerkenraad
kerkenraadsdag
pijl 26-09 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 29-09 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 05-10 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 07-10 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 12-10 - Kerkenraad
vergadering
pijl 24-10 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij