PGS

ZWO

NIEUWSBERICHTEN
augustus-2018 ... oktober-2018

KALENDER

pijl 09-07 - Kerkblad Onderweg
bij leden
pijl 28-07 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 23-08 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 25-08 - Kerkenraad
Moderamen PGMB - Vergadering
pijl 03-09 - Kerkblad Onderweg
bij leden
pijl 08-09 - Kerkenraad
Moderamen - Vergadering
pijl 16-09 - College van Kerkrentmeesters
Begroting - vergadering
pijl 20-09 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 22-09 - Kerkenraad
Kerkenraad - Vergadering
pijl 26-09 - Kerkenraad
Eerste kerkenraadsdag PGMBD - Vergadering
pijl 01-10 - Kerkblad Onderweg
bij leden
pijl 06-10 - Kerkenraad
Moderamen - Vergadering