PGMBD

ZWO

NIEUWSBERICHTEN
januari-2013 ... maart-2013

KALENDER

pijl 26-09 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 29-09 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 05-10 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 07-10 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 12-10 - Kerkenraad
vergadering
pijl 24-10 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 02-11 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 04-11 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 04-11 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 09-11 - Kerkenraad
vergadering
pijl 21-11 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 30-11 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 02-12 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 08-12 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 14-12 - Kerkenraad
vergadering