PGS

ZWO

NIEUWSBERICHTEN
mei-2017 ... juli-2017

KALENDER

pijl 24-01 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 02-02 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 04-02 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 09-02 - Kerkenraad
Vergadering
pijl 11-02 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 21-02 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 02-03 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 03-03 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 04-03 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 16-03 - Kerkenraad
vergadering
pijl 21-03 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 01-04 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 06-04 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 08-04 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 20-04 - Kerkenraad
vergadering