PGMBD

ZWO

NIEUWSBERICHTEN
november-2018 ... januari-2019

KALENDER

pijl 25-04 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 27-04 - Kerkenraad
vergadering
pijl 04-05 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 06-05 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 12-05 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 18-05 - Kerkenraad
vergadering
pijl 23-05 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 01-06 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 03-06 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 03-06 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 15-06 - Kerkenraad
vergadering
pijl 20-06 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 01-07 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 06-07 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 07-07 - College van Kerkrentmeesters
vergadering