PGMBD

ZWO

BERICHTEN VAN DE JEUGD

KALENDER

pijl 02-03 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 03-03 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 04-03 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 16-03 - Kerkenraad
vergadering
pijl 21-03 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 01-04 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 06-04 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 08-04 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 20-04 - Kerkenraad
vergadering
pijl 25-04 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 04-05 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 06-05 - Kerkblad Onderweg
verschijningsdatum
pijl 12-05 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 18-05 - Kerkenraad
vergadering
pijl 23-05 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij