PGS

ZWO

BERICHTEN OVER WIE ZIJN WIJ

KALENDER

pijl 26-09 - Kerkenraad
kerkenraadsdag - kerkenraadsdag
pijl 01-10 - Kerkblad Onderweg
bij leden
pijl 06-10 - Kerkenraad
moderamenvergadering
pijl 13-10 - Kerkenraad
Kerkenraad - Vergadering
pijl 14-10 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 25-10 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 03-11 - Kerkenraad
Moderamen - Vergadering
pijl 05-11 - Kerkblad Onderweg
bij leden
pijl 17-11 - Kerkenraad
Kerkenraad - Vergadering
pijl 22-11 - Kerkblad Onderweg
inleveren kopij
pijl 01-12 - Kerkenraad
Moderamen - Vergadering
pijl 02-12 - College van Kerkrentmeesters
vergadering
pijl 03-12 - Kerkblad Onderweg
bij leden
pijl 15-12 - Kerkenraad
Kerkenraad - Vergadering