ZWO


Kerkblad Onderweg uitgave december 2020

Overweging

Nieuwsoverzicht

Kerkblad Onderweg

Kerkenraad

Diaconie

Pastoraat

Verdieping -Bezinning -Communicatie

Eredienst

Samen Verder

Activiteiten

Diversen
KERKDIENSTEN
BLOEMENGROET

Weet u iemand die de bloemen uit de kerk verdient,
meld het dan aan het bloementeam, via Mw.S.Blom tel: 046-4521300 of het pastoraatsteam

VERVOER

Wilt u zondags naar de kerk en heeft u geen vervoer?
Dan kunt u één van de volgende mensen bellen voor een lift.
Rob Atsma tel. 4527556
Marijke Pelman tel. 4854362
Leen Plessius tel. 4857347

COLOFON

Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal.
De papieren versie van het blad verschijnt ca. 11 keer per jaar en is bestemd voor alle leden van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal.
Abonnementsprijs: € 12,50 per kalenderjaar.
Voor vragen of opmerkingen over de bezorging van Onderweg, kan contact worden opgenomen met de wijksecretaris of met het kerkelijk buro/ ledenadministratie.


Redactie:

e-mail: onderweg@pgmbd.nl
Willy de Koning, tel. 046 - 4513795, mobiel 06 10 15 75 13
Monica Bosman, tel. 046 - 4514246
Ruud Steen, tel. 046 - 4434466
Germ Visser, tel. 06-22417973
Gerdien Zwartkruis, tel. 046 - 4582735


Eerstvolgende Onderweg:

Uiterste inleverdatum kopij 22-08-2021, verschijningsdatum rond 02-09-2021.

Heeft u artikelen voor Onderweg, dan kunt u deze inleveren bij Willy de Koning (zie adres hierboven) of sturen via e-mail: onderweg@pgmbd.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur.

ADRESSEN

Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal

Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard, 046-4583017
Ontmoetingskerk, Emmaplein 50, 6161 SB Geleen
Grevenbicht, Heilig Kruisstraat 30, 6127 CD Grevenbicht
Gruizenstraat, Gruizenstraat 3, 6131 EH Sittard
Urmond, Grote Straat 67, 6129 CN Urmond
Beek, Raadhuisstraat 28, 6191 KB Beek

Koster

Annie Stoffels
Truus Broer
Tijn Matital
Gerrit Smeets
Henk Verkerk
Eveline Wijsman-Honingh
Henny Veldman-Klunder
Dick Veldman
Wim Teuwisse
Ed Rensen

Scriba

Kees van Luijk, scriba@pgmbd.nl

Predikanten

Pier Prins, 046 - 4360037, prins1959@gmail.com

Kerkelijk bureau / Ledenadministratie

Rob van der Steen
Germ Visser

Rechtfonds

ING bank NL87 INGB 0007 2310 65
BIC (Bank Identifier Code) INGBNL2A
Yolanda Kragt
Anja Borger-Filippo

Collectebonnen nodig?

Stort een veelvoud van € 20,00 op SKG bank NL30 RABO 0373 7289 72
t.n.v. Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal.
Na ontvangst van het bedrag worden de collectebonnen zo spoedig mogelijk bij u bezorgd.
BIC (Bank Identifier Code) RABONL2U

Rekening diaconie

ING bank NL57 INGB 0001 0386 40
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Maas- en Beekdal
BIC (Bank Identifier Code) INGBNL2A

Rekeningen kerk

ING bank NL78 INGB 0001 0512 60, BIC (Bank Identifier Code) INGBNL2A
SKG bank NL30 RABO 0373 7289 72, BIC (Bank Identifier Code) RABONL2U
t.n.v. Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal.

Rekening ZWO

ING bank NL33 INGB 0001 0589 57 , BIC (Bank Identifier Code) INGBNL2A
t.n.v. ZWOcom.pkn Sittard

Website:

Internet

Intranet-voor gemeenteleden

aanmelden voor nieuwsbrief: nieuwsbrief