PGS

ZWO

Samenstelling
Diaconie
Voorzitter
Joke van der Steen
Secretaris
Jenny Kooistra-Homan
Penningmeester
Wim Hendriks
Administrateur
Theo Zwartkruis
Diaken
Marnix van Gurp
Joke van der Steen
Rechtfonds
Anja Borger
Yolanda Kragt
Sociaal overleg
Gerie Brandts
Bie Zefke
Marianne Mellema
Engele van Zitterd-Gelaen
Joke Bos-Feenstra
Irene van Gurp