PGMBD

ZWO

Samenstelling
Diaconie
Voorzitter
Joke van der Steen
Secretaris
Jenny Kooistra-Homan
Penningmeester
Wim Hendriks
Administrateur
Theo Zwartkruis
Diaken
Marnix van Gurp
Joke van der Steen
Wijkdiaken
Bea Hofmeijer-van Doezelaar
Rechtfonds
Anja Borger-Filippo
Yolanda Kragt
Sociaal overleg
Gerie Brandts
Bie Zefke
Marianne Mellema
Engele van Zitterd-Gelaen
Joke Bos-Feenstra
Irene van Gurp