PGS

ZWO

Samenstelling
Zending, Werelddiaconaat,Ontw. Samenwerking
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Iet den Boer
Wim Hendriks
Werelddiaken
Algemeen
Henk van Doornik
Leen Plessius