PGS

ZWO

printen

Adressenlijst
Riet van Alst
Algemeen
            Kerkwacht
Marius van Andel
Algemeen
            Kerkwacht
Rob Atsma
Verdieping Bezinning Communicatie
            Cantorij
Algemeen
            Autovervoer
            Koffiegroep
            WG Kerkgebouwen
Anneke Atsma
Algemeen
            Bloemengroep
            Koffiegroep
Peter Bakker
Wijk 5 Grevenbicht
            Wijksecretaris Grevenbicht
Doetien Benz
Verdieping Bezinning Communicatie
            Hoogstaete
Algemeen
            Ontvangstcommissie
            Voorgangers
Bert Blom
College van Kerkrentmeesters
            Gebouwen
            Begraafplaats
            Personeel
Wijk 3 Sittard Zuid
            Wijksecretaris Zuid
Algemeen
            Koffiegroep
Sonja Blom
Algemeen
            Bloemengroep
            Koffiegroep
            Coördinator Bloemengroep
Maarten den Boer
Algemeen
            Boekentafel
            Koffiegroep
Iet den Boer
Kerkenraad
            Ouderling
Zending, Werelddiaconaat,Ontw. Samenwerking
            Penningmeester
Verdieping Bezinning Communicatie
            Vesper-Agapè
Wijk 4 Sittard West
            Ouderling wijk West
Algemeen
            Koffiegroep
Rolinka Boltong

            
Ingrid Boonstra
College van Kerkrentmeesters
            Gebouwen
Algemeen
            WG Kerkgebouwen
Anja Borger
Diaconie
            Rechtfonds
Joke Bos-Feenstra
Diaconie
            Engele van Zitterd-Gelaen
Wijk 4 Sittard West
            Wijksecretaris West
Bert Bosman
College van Kerkrentmeesters
            Penningmeester
            Verhuur
Algemeen
            Nieuwsbrieven
            WG Kerkgebouwen
Monica Bosman
Algemeen
            Onderweg
            Nieuwsbrieven
Gerie Brandts
Diaconie
            Sociaal overleg
Truus Broer
Algemeen
            Bloemengroep
            Koffiegroep
            Koster
Martin Broer
Algemeen
            Koffiegroep
Lijsbeth Bruens
Algemeen
            Koffiegroep
Casper Bruens
Algemeen
            Koffiegroep
Thea Coenen
Jeugd
            Carrouselactiviteit
Fedor Coenen
Algemeen
            Organist
Riet Coolsma
Algemeen
            Amnesty Intern.
            WG Kerkgebouwen
Janny van den Doezelaar
Algemeen
            Koffiegroep
Bas van Dongen
Verdieping Bezinning Communicatie
            Joods koken
Henk van Doornik
College van Kerkrentmeesters
            Gebouwen
            Begraafplaats
Zending, Werelddiaconaat,Ontw. Samenwerking
            Algemeen
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
Wouter den Dulk

            
Wilma Flier
Algemeen
            Organist
Ad Gijzels
Algemeen
            Organist
Marnix van Gurp
Kerkenraad
            Moderamen
            Preses
Diaconie
            Diaken
Verdieping Bezinning Communicatie
            Milieugroep
            Kring oost
Algemeen
            Organist
            Koffiegroep
Irene van Gurp
Diaconie
            Engele van Zitterd-Gelaen
Algemeen
            Koffiegroep
Nelly de Haan-Elbertsen
Algemeen
            Organist
Herman van Hardeveld
PGGBU
            PGGBU-Collectanten
Wim Hendriks
Kerkenraad
            Diaken
Diaconie
            Penningmeester
Zending, Werelddiaconaat,Ontw. Samenwerking
            Penningmeester
Jopie Hoekstra
Verdieping Bezinning Communicatie
            Hoogstaete
Bea Hofmeijer-van Doezelaar
PGGBU
            PGGBU-Collectanten
Rien Hooft
Algemeen
            WG Kerkgebouwen
Wim Hoogstraten
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
Jan Huntelerslag
College van Kerkrentmeesters
            Begraafplaats
Jos Huveneers
College van Kerkrentmeesters
            Begraafplaats
Marijn Jonker
Jeugd
            Kindernevendienst
Anne Kip
Algemeen
            Koffiegroep
Bert Kip
Kerkenraad
            Ouderling Kerkrentmeesters
College van Kerkrentmeesters
            Voorzitter
Algemeen
            Koffiegroep
Mia van Klei
Algemeen
            Ontvangstcommissie
Bernhard Klok
College van Kerkrentmeesters
            Verhuur
Mirjam Kolkman
Jeugd
            Kindernevendienst
            Crèche
Willy de Koning
Algemeen
            Public Relations
            Onderweg
            Website
Jan de Koning
Algemeen
Emma de Koning

            
Berend van der Kooi
PGGBU
            PGGBU-Collectanten
Jenny Kooistra-Homan
Diaconie
            Secretaris
PGGBU
            PGGBU-Collectanten
Yvonne Kooyman
Algemeen
            Koffiegroep
Bart Kooyman
Algemeen
            Koffiegroep
Hans Korevaar
College van Kerkrentmeesters
            Verhuur
            Archief
Yolanda Kragt
Diaconie
            Rechtfonds
Verdieping Bezinning Communicatie
            Hoogstaete
Algemeen
            Geerhorst
            Stiltecentrum
            Voorgangers
Brenda van Kranenburg
Algemeen
            Bloemengroep
Ko Krijger
Algemeen
            Organist
Riet Krijgsman-Rijper
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
Ruth Lemmens-Amzand
Jeugd
            Kindernevendienst
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
Rosetta Lemmens-Amzand
Jeugd
            Kindernevendienst
Gjalt Linker
Algemeen
            Kerkwacht
Henk van Loo
Algemeen
            Organist
Kees van Luijk
Kerkenraad
            Moderamen
            Scriba
College van Kerkrentmeesters
            Kerkblad technisch
PGGBU
            PGGBU-Collectanten
Nico Maar
Algemeen
            Organist
Pedro Maas
Algemeen
            Koffiegroep
Hedi Maas
Algemeen
            Koffiegroep
Tijn Matital
Algemeen
            Koster
Johan Meij
Algemeen
            Organist
Adri Meijer

            
Marianne Mellema
Diaconie
            Bie Zefke
Dineke Moerman-de Frel
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
Rietje Molemaker
Algemeen
            Kerkwacht
Ria van Mourik-Schouten
Algemeen
            Organist
Hannie Musson
Algemeen
            Ontvangstcommissie
Annie Niessen
Algemeen
            Organist
Ati Oldenbeuving-Lanning
Algemeen
            Bloemengroep
            Ontvangstcommissie
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
Lianne van Oord
Verdieping Bezinning Communicatie
            Paasontbijt
Yda den Ottolander
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
            PGGBU-Collectanten
Wil Passchier-Vonhof
Algemeen
            Organist
Hans Pelman
College van Kerkrentmeesters
            Digitaal
Algemeen
            Website
            Webmaster
Marijke Pelman
College van Kerkrentmeesters
            Financiële Adm.
            Coördinator gegevensbescherming
Algemeen
            Autovervoer
            Bloemengroep
            Coördinator Bloemengroep
Phyl Pernot
Algemeen
            Kerkwacht
Leen Plessius
Zending, Werelddiaconaat,Ontw. Samenwerking
            Algemeen
Verdieping Bezinning Communicatie
            Vesper-Agapè
Algemeen
            Autovervoer
            Geerhorst
            Koffiegroep
Fietje Plessius
Algemeen
            Koffiegroep
Irene Pluim
Kerkenraad
            Moderamen
            Predikant
            Classis NBLRW
Verdieping Bezinning Communicatie
            Hoogstaete
            Belijdeniscatechese
            Geloven op maandag
            Bezinningsavond
            Voorzitter
Wijk 1 Sittard Noord
            Predikant wijk Noord
Wijk 2 Sittard Oost
            Predikant wijk Oost
Wijk 3 Sittard Zuid
            Predikant wijk Zuid
Wijk 4 Sittard West
            Predikant wijk West
Algemeen
            Oecumene
            Predikant
            Voorgangers
Grietje van Poortvliet-Nieuwenhuis
Algemeen
            Ontvangstcommissie
Christel Prins
Verdieping Bezinning Communicatie
            Catechese 12-15 jr
            Carrouselactiviteit
Pier Prins
Kerkenraad
            Predikant
Jeugd
            Coördinator Kindernevendienst
Wijk 5 Grevenbicht
            Predikant wijk Grevenbicht
Wijk Geleen Noord
            Predikant Wijk Geleen Noord
Wijk Geleen Zuid
            Predikant Wijk Geleen Zuid
Wijk Beek
            Predikant Wijk Beek
Wijk Urmond
            Predikant Wijk Urmond
Algemeen
            Voorgangers
Hennie Prins - Brouwer
Wijk 1 Sittard Noord
            Wijksecretaris Noord
Jaap Renkema
Algemeen
            Organist
Ed Rensen
Algemeen
            Ontvangstcommissie
            Koster
PGGBU
            PGGBU-Collectanten
Eric Rodigas
College van Kerkrentmeesters
            Begraafplaats
            Notulist
Eddy Roerdink
Kerkenraad
            Moderamen
            Ouderling Kerkrentmeesters
College van Kerkrentmeesters
            Secretaris
            Personeel
Algemeen
            Coördinator ontvangstcommissie
            WG Kerkgebouwen
Anja Ruber
Wijk 5 Grevenbicht
            Wijkcoördinator Grevenbicht
Jent Sjollema-Oost
Algemeen
            Ontvangstcommissie
Sietse van der Sluis
Algemeen
            Ontvangstcommissie
            Coördinator ontvangstcommissie
Gerrit Smeets
College van Kerkrentmeesters
            Verhuur
Algemeen
            Koster
Vincent Snackers
Algemeen
            Organist
Phyllis Stans-Hoyer
PGGBU
            PGGBU-Collectanten
Sjannie van de Steeg
Algemeen
            Koffiegroep
Hennie van de Steeg
Algemeen
            Koffiegroep
Joke van der Steen
Kerkenraad
            Diaken
            Classis NBLRW
Diaconie
            Voorzitter
            Diaconaal Beraad
            Overleg Raadsfracties
            Classis
            Diaken
Verdieping Bezinning Communicatie
            Taizé
Wijk 4 Sittard West
            Diaken wijk West
Algemeen
Rob van der Steen
College van Kerkrentmeesters
            Leden adm.
Algemeen
            Kerkelijk bureau
Ruud Steen
Algemeen
            Onderweg
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
Eric Steenwijk
College van Kerkrentmeesters
            Digitaal
Annie Stoffels
Algemeen
            Koster
            Bloemengroep
            Verhuur
            Coördinator Bloemengroep
Bertie Stokman-Gijlers
Algemeen
            Organist
Inge Streekstra
Algemeen
            Koffiegroep
Bert Stuij
Kerkenraad
            Ouderling
Verdieping Bezinning Communicatie
            Bijbel
            Catechese 15+
            Ouderling
Algemeen
            Onderweg
Nely Stuij
Verdieping Bezinning Communicatie
            Bijbel
Wim Teuwisse
Algemeen
            Koster
Wilma Thijs
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
Stevin Treurniet
Algemeen
            Organist
Dick Veldman
Algemeen
            Koster
Henny Veldman-Klunder
Algemeen
            Ontvangstcommissie
            Koster
PGGBU
            PGGBU-Oudsten
            PGGBU-Collectanten
Henk Verkerk
Algemeen
            WG Kerkgebouwen
            Koster
Bertha Verkerk-Lam
Kerkenraad
            Ouderling
Algemeen
            Voorgangers
PGGBU
            PGGBU-Collectanten
Harm Versluis
Algemeen
            Koffiegroep
Germ Visser
College van Kerkrentmeesters
            Leden adm.
            Digitaal
Algemeen
            Onderweg
            Koffiegroep
            Webmaster2
Jenny Visser
Verdieping Bezinning Communicatie
            Hoogstaete
Algemeen
            Koffiegroep
Ineke Voorintholt
Jeugd
            Kindernevendienst
Bindert Vriesema
Wijk 3 Sittard Zuid
            Wijkcoördinator Zuid
Paula Walschot
Algemeen
            Kerkwacht
Willy van der Weide
Wijk 2 Sittard Oost
            Wijksecretaris Oost
Algemeen
Henk Wessels
College van Kerkrentmeesters
            Archief
Algemeen
            Koffiegroep
            Ontvangstcommissie
Wil Wessels
Algemeen
            Preekrooster
            Koffiegroep
            Ontvangstcommissie
            Kerkwacht
            Coördinator Kerkwacht
Gerwin Wijsman
College van Kerkrentmeesters
            Kerkbalans
Eveline Wijsman-Honingh
Algemeen
            Ontvangstcommissie
            Koster
Gerrie Zandstra
Algemeen
            Koffiegroep
Ferry Zandstra
Algemeen
            Koffiegroep
Joke Zuidema
Algemeen
            Voorgangers
Gerdien Zwartkruis
Verdieping Bezinning Communicatie
            Joods koken
Algemeen
            Onderweg
            Koffiegroep
Theo Zwartkruis
Diaconie
            Administrateur
Algemeen
            Koffiegroep
Lydia Zwierzanski
Wijk 1 Sittard Noord
            Ouderling wijk Noord
Algemeen
            Koffiegroep
            Taakdrager