PGMBD

ZWO

Bijbel
DIGITALE BIJBEL WERELDWIJD
In Nederland hebben we sinds 2014 debijbel.nl en in 2018 werd de app Mijn Bijbel gelanceerd. In veel landen is er grote behoefte aan een dergelijk bijbelplatform.

Veel mensen die geen “papieren” Bijbel bezitten kunnen wel toegang krijgen tot de Bijbel via de digitale weg. Daarom werkt het Bijbelgenootschap samen met Bijbelgenootschappen uit onder andere Noorwegen, Finland, Brazilië en Zuid-Afrika om dit platform wereldwijd aan te bieden. Dit gebeurt onder supervisie van de United Bible Society. Op dit moment zijn er al 12 landen live met het digitale bijbelplatform, waaronder Roemenië, Litouwen en Suriname. In verschillende landen, onder andere in Zuid-Amerika, zijn de voorbereidingen in volle gang. Er zijn nog veel meer landen die interesse hebben om met dit bijbelplatform aan het werk te gaan. Bijbelgenootschappen die het kunnen betalen, zoals het Nederlands Bijbelgenootschap, leveren een financiële bijdrage. In landen waar geen financiële middelen zijn krijgt men het platform gratis ter beschikking.Het Nederlands Bijbelgenootschap gaat ervan uit dat geld geen belemmering mag zijn om de Bijbel digitaal beschikbaar te maken. De bijdragen van donateurs en giftgevers zijn daarbij uiteraard van groot belang.
Voor meer informatie: kijkt u eens op de website www.Bijbelgenootschap.nl.

laatste update.: 07-01-2021