PGMBD

ZWO

Spiritualiteit
KRING WEST AAN DE SLAG MET "FOCUS"
Kring west is een groep van mensen die met elkaar delen willen wat hen als christenen gaande houdt: gesprek, bijbel, ontmoeting, geloof en gebed.

De bijeenkomsten zijn bij leden thuis, in deze tijden van Corona soms ook in de kerkgebouwen. Sommige mensen zijn al een lange weg gegaan in geloof, anderen hebben het gevoel nog maar net op weg te zijn met God en bijbel. Voor iedereen is er in de kringen ruimte voor vragen en verdieping.  

De avond wordt meestal voorbereid door de gastheer of gastvrouw van de avond. Avonden beginnen om 20.00 uur met koffie, en met "ontmoeting" hoog in het vaandel kan dat wel even duren. Dan wordt er geopend, soms komt er een persoonlijk verhaal, andere keren wordt er gezongen of geluisterd.  

Muziek komt dan van alle kanten: Taizé, Iona, Liedboek, Opwekking. Pratend en naar elkaar luisterend laat men vervolgens een Bijbelgedeelte, actualiteit, of andere inleiding op zich inwerken, op zoek naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Voor de kerst gaan we in de kring aan de gang met het "Focus programma" dat zich richt op verdieping en vernieuwing. Er is zeker nog ruimte in de kring, en als je belangstelling hebt, meldt dat dan bij Anne Kip, 046-4587235, anne.kip@planet.nl. U bent van harte welkom op de eerstvolgende avond, 22 september, of anders op die van twee weken later op 6 oktober. Check even bij Anne waar het is.

laatste update.: 23-09-2020