PGS

ZWO

"Rouw en Trouw"
IN MEMORIAM GERRY VAN OORT-DE WAAL
Op zaterdag 12 september Gerry van Oort – de Waal. Ze is 90 jaar geworden

Gerry de Waal is geboren in het Brabantse Sprang- Capelle. Daar groeide ze ook op, ze ging er naar school en volgde een opleiding voor coupeuse. Na de oorlog leerde ze Albrecht van Oort kennen. Dat gebeurde op een bijzondere manier. Hij was als dienstplichtig militair uitgezonden naar Nederlands - Indië. In Nederland werden mensen gevraagd om te corresponderen met de uitgezonden militairen. Gerry stelde zich daarvoor beschikbaar. Zodoende kwam het contact door middel van brieven tussen hen beide op gang. Toen Albrecht in 1949 terugkeerde naar Nederland werd het contact voortgezet en dat leidde tot hun huwelijk in 1952. Ze trouwden in de Nederlands Hervormde kerk van Loon op Zand. Albert en Gerry vestigden zich in Geleen. In 1961 wordt hun zoon Peter geboren. Later werd de familiekring groter door de komst van hun schoondochter Helmy en de kleinkinderen Joey en Sean en ook van Patty en Logan.

In 2009 overleed Albrecht na een lange periode van ziekte. Gerry heeft tot aan zijn overlijden hem thuis verzorgd. Na zijn overlijden pakte ze de draad weer op. Zo was ze een vaste deelnemer aan “Emmaplein 50” op de donderdagmiddag en een trouwe kerkganger op zondag. Geloof in God en de liefde voor Jezus vormden de basis van haar bestaan. Ze was een sterke en onafhankelijke vrouw die altijd zelfstandig heeft gewoond in haar huis in Dr. Arienstraat in Geleen. Een aantal dagen voor haar overlijden werd ze opgenomen in het ziekenhuis, waar ze ook is overleden.
Met haar verliezen we een vrouw wier leven gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, zorgzaamheid, hartelijkheid en liefde, zoals op de rouwkaart vermeld staat.Op donderdag 17 september was het afscheid in de Ontmoetingskerk, waarin we luisterden naar dezelfde liederen en lezingen als in de afscheidsdienst van haar man. 
Aansluitend vond de begrafenis plaats op het Vouersveld.

laatste update.: 23-09-2020