PGS

ZWO

INES
INES
Ines staat voor Interkerkelijk Nazorgproject Ex-Gedetineerden Sittard.

Dat Sittard staat er omdat het hier is opgestart in samenwerking met de RK Parochie Vrangendael. De medewerkers kunnen uit de wijde omgeving en van alle gezindte zijn. Dit is ook bij de hulpvragers het geval.

Bij de aansturing vanuit de reclassering en justitiepastoraat is er nauwe samenwerking met de dominee, de (r.k.) pastor, de Humanistisch raadsvrouw en de imam.

Ondersteuning bij training en problemen word geboden door de landelijke stichting Exodus zij beheren een aantal opvang huizen en heeft als doelen:

  • Het activeren van kerken in pastoraat en diaconaat tot nazorg aan ex-gedetineerden;
  • Bevorderen van samenwerking met maatschappelijke organisaties op het gebied van wonen, werken, welzijn en zingeving;
  • Het werken aan bewustwording van maatschappelijke factoren waaruit criminaliteit kan ontstaan.

 Voorzichtig zoekend en lerend proberen wij onze weg te gaan, nadenkend over onze eigen manier van leven onze verwachtingen, motivatie en inbreng.

Gezien de huidige bezuinigingen is de inzet van vrijwilligers voor reclassering weer net zo hard nodig als bij de oprichting van die organisatie in de vorige eeuw.

laatste update.: 28-10-2011