PGMBD

ZWO

Carrouselactiviteit
Carrouselactiviteit

Carrousel is een activiteit die georganiseerd wordt vanuit een regionale
samenwerking. Bij toerbeurt wordt er twee keer per jaar een activiteit georganiseerd door één van de deelnemende protestantse gemeenten in Limburg. Er wordt meestal begonnen met een jongerendienst, gevolgd door een maaltijd.

Het middagprogramma heeft een sportieve of creatieve invulling. De planning is één keer in het voorjaar en één keer in het najaar.

De Carrousel heeft een facebook pagina aangemaakt om deze en ook andere
plaatselijke activiteiten op te delen.
Doelgroep: 12+

Christel Prins, ‘t PGCJ Limburg

Waar: één van de deelnemende protestantse gemeenten in Limburg
Wanneer: planning 1x najaar 2016 en 1x in het voorjaar 2017
Informatie: Via website, Gaandeweg en facebook

laatste update.: 09-11-2016