PGMBD

ZWO

Cantorij
De Cantorij
Een klinkende bijdrage aan de eredienst

In de loop van de afgelopen jaren is de cantorij een belangrijke en regelmatige bijdrage gaan leveren aan de zondagochtenddiensten met als doel om de gemeentezang te ondersteunen, d.m.v. samen nieuwe liederen aanleren en voor te gaan in het zingen van vaste elementen in de liturgie bij de voorbeden, geloofsbelijdenis en avondmaalsvieringen. Niet alleen de liederen uit het liedboek komen aan de orde, maar ook de Taizé- en Iona liederen hebben een vaste plaats gekregen in de gemeentezang.

Op dit moment hebben we 24 (8 sopranen, 6 alten, 5 tenoren en 5 bassen) enthousiaste leden die iedere maandagavond van 20.15 tot 21.45 uur repeteren in de prachtig gerenoveerde Hervormde Kerk aan de Gruizenstraat. We doen dat onder de bezielende leiding van onze enthousiaste dirigent Hans Timmermans. Een paar keer per jaar nodigen we op projectbasis mensen uit om mee te zingen tijdens een specifieke dienst; bijvoorbeeld met Pasen of voor de oecumenische diensten met de parochie Vrangendael in zowel de kerk in Vrangendael als de Johanneskerk. Mededelingen over deze projecten staan in Gaandeweg en op de website.

De cantorij is momenteel goed op sterkte, maar wie graag zingt en interesse heeft mag natuurlijk altijd tijdens een repetitie komen kijken, luisteren of meezingen. U bent van harte welkom om een maandagavond naar de kerk aan de Gruizenstraat te komen om te ervaren of het iets voor u is. Meldt u dan even aan bij een van onderstaande personen.

Wanneer: Elke maandagavond vanaf 20:15 uur
Waar: Hervormde kerk aan de Gruizenstraat
Informatie: Rob Atsma (voorzitter) tel. 046-4527556 of 06-22408624 robatsma@kpnmail.nl , Hans Timmermans (dirigent) tel. 046-452024 of 06-13205326 timmusic@kpnmail.nl

laatste update.: 05-09-2018