PGMBD

ZWO

Autovervoer
SAMEN VIEREN IN 2019
Met ingang van het nieuwe jaar zullen we als gemeenschappen iedere zondag samen kunnen vieren, afwisselend in de Johanneskerk in Sittard en in de Ontmoetingskerk in Geleen. Een mooie en bijzondere stap die we samen zetten. Er zullen ook regelmatig diensten zijn in de kleinere kerkjes in Urmond, Beek, Grevenbicht en Sittard.
Om dit gezamenlijk vieren te markeren, hebben wij vanuit de werkgroep Vieringen het voorstel gedaan om in alle diensten het gezongen ‘amen’ te gebruiken van Sittard, en het oecumenisch Onze Vader te bidden, zoals dat in Geleen, Beek en Urmond bekend is. In de kerkenraadsvergadering van maart zal gekeken worden of we dit definitief maken.
Met een hartelijke groet vanuit de werkgroep Vieringen, Irene Pluim

Oecumenische tekst:
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
laatste update.: 09-01-2019