PGMBD

ZWO

uit de KR
NAMEN GEVRAAGD OM VACATURES IN DE KERKENRAAD IN TE VULLEN

Sinds ons samengaan het afgelopen jaar in juli, bestaat de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal uit 11 mensen, waarvan één vacature, door het vertrek van Irene Pluim. Mocht u het weer even vergeten zijn (niet erg hoor), het zijn de volgende mensen:

  • Predikanten: Pier Prins en een vacature
  • Ouderlingen Pastoraat: Iet den Boer en Bertha Verkerk
  • Diakenen: Wim Hendriks en Joke van der Steen
  • Ouderlingen Kerkrentmeesters: Bert Kip en Eddy Roerdink
  • Ouderling Bezinning en Ontmoeting: Bert Stuij
  • Scriba: Kees van Luijk
  • Voorzitter: Marnix van Gurp

In de Kerkenraadsvergadering van 19 januari jl hebben we de ambtsperiode van Wim Hendriks als diaken met 2 jaar verlengd. We zijn heel blij dat Wim daartoe bereid was.

Eind van dit jaar zijn er maar liefst 6 leden van de kerkenraad aftredend: Iet den Boer, Joke van der Steen, Bert Kip, Eddy Roerdink, Bert Stuij en Marnix van Gurp.

Dat is wel een beetje zorgelijk, maar ieder heeft het recht om na een inzet van 4 jaren weer andere dingen te gaan doen. Daar willen we graag aan vast houden.

Gelukkig lopen er in onze gemeente heel veel mensen met een grote kerkelijke betrokkenheid en allerlei kwaliteiten rond, die misschien ook wel in de kerkenraad zouden kunnen zitten.

Zou u met ons mee willen denken wie we kunnen gaan vragen? Kent u mensen die u geschikt acht voor één van bovengenoemde taken in de kerkenraad?

U kunt namen doorgeven aan de scriba of aan de voorzitter. Uiteraard zal hier vertrouwelijk mee worden omgegaan.

Ook buiten de kerkenraad, in allerlei werkgroepen of taakgroepen, zijn steeds mensen nodig. Het kan iets technisch zijn, iets diaconaal of iets pastoraals. Zou u zelf wel wat willen aanpakken? Of hebt u hele andere ideeën? Uiteraard zijn we daar ook heel erg blij mee.

Kees van Luijk, scriba@pgmbd.nl

Marnix van Gurp, vz@pgmbd.nl

laatste update.: 29-01-2021