PGS

ZWO

uit de KR
DOMINEE IRENE PLUIM VERTREKT: WAT NU?

Verhuizing
U bent al eerder op de hoogte gebracht van het vertrek van Ds Irene Pluim naar de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. Een hele ingrijpende gebeurtenis! In de eerste plaats natuurlijk voor Irene, Ralf en hun gezin zèlf: afscheid nemen, verhuizen, huis in de verkoop, een andere werkomgeving, straks een andere school en voetbalvereniging. De verhuizing naar de Pastorie van Oosterbeek zit er inmiddels op. Het is een prachtig monumentaal pand met heel veel ruimte. Kijk maar eens op https://www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl/2020/08/20/nieuwe-pastoriebewoners/.

Leegte
Voor ons als achterblijvers is het ook een grote verandering: we blijven met een leegte over die we weer moeten invullen. We zullen Irene missen, haar enthousiasme, creativiteit en haar pastorale aandacht. Voor  een aantal van de activiteiten die Irene trok of waar ze bij betrokken was, zullen we goed moeten kijken of en hoe we die voort kunnen zetten. Daar hebben we elkaar, en hebben we ook ú, hard bij nodig. Gelukkig hebben we onze andere predikant, Ds Pier Prins, maar er zal de komende tijd veel van hem gevraagd worden. Zeker is dat het vertrek betekent dat we als gemeenteleden wat meer zélf moeten doen, even extra de schouders eronder. In de zorg voor elkaar, in de activiteiten die we ondernemen, in het aanwezig zijn in de regio. Er is alle ruimte om ons talent in te zetten, dat zal duidelijk zijn.

Pastoraal gezien zullen de wijken van Sittard de komende periode vacant zijn voor wat betreft het predikantschap. In noodgevallen en in geval van overlijden zal Ds Pier Prins inspringen. Maar ook als gemeenteleden moeten we misschien nog nét wat beter op elkaar letten. Zeker in deze tijd.

Voor het kerkdienstenrooster zullen we in samenspraak met Ds Pier Prins op zoek gaan naar gastpredikanten om de open plekken in te vullen.

Bezinning
De kerkenraad is in augustus al bij elkaar gekomen om zich te beraden op de nieuwe situatie. Heel belangrijk in dit stadium is dat we ons bezinnen over hoe we precies verder willen. We staan aan het begin van een nieuwe gemeente, we willen graag invulling geven aan wat het betekent om een gemeente van Christus te zijn. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de toekomst van onze gemeente, omdat we steeds minder jonge mensen en gezinnen in ons midden hebben. Niet alleen de kerkenraad, maar wij allemaal moeten ons bezinnen op de nieuwe situatie. Daarom willen we ook graag uw en jullie mening horen!

Gelukkig hebben we voldoende financiële armslag om weer iemand (part-time) te beroepen. Wat vindt u, wat vinden jullie, dat we nu als gemeente nodig hebben? Kan deze nieuwe situatie misschien ook weer nieuwe mogelijkheden opleveren? Aarzel niet uw ideeën op te sturen aan mij, of aan onze scriba Kees van Luijk.

Mogelijkheden
We bereiden een profielschets voor (zowel van onze gemeente als van wie we graag zouden willen hebben, zeg maar een vacaturetekst) en gaan die bespreken op onze kerkenraadsdag op 26 september. We zullen daarbij alle ideeën die we van u gehoord hebben meenemen.

Daarnaast zal het College van Kerkrentmeesters nagaan hoeveel financiële armslag we de komende jaren hebben en zullen we met de Kerkenraad bespreken of we iemand aan willen nemen voor een langer dienstverband of misschien eerst wel voor een kortere periode.

Praktisch
Tot slot praktisch: De afscheidsdienst van Ds Irene Pluim zal plaatsvinden op zondag 27 september om 10:30 uur in de Johanneskerk. Een klein groepje bestaande uit Joke van der Steen, Christel Prins en Bert Stuij is al met voorbereidingen voor het afscheid bezig. Elders in deze Onderweg vindt u daarover de details.

Irene’s intrededienst in Oosterbeek vindt plaats op zondag 4 oktober om 10:00 uur in de Vredenbergkerk. Vanaf dat moment zal zij ook formeel haar werkzaamheden bij ons beëindigd hebben en op haar nieuwe plek beginnen.

Namens de kerkenraad, Marnix van Gurp, (vz@pgmbd.nl)

laatste update.: 12-09-2020