PGS

ZWO

uit de KR
UIT DE KERKENRAAD
Het is alweer volop herfst. Op het moment waarop ik dit schrijf neemt het aantal coronabesmettingen stevig toe en moeten we ons ook in het kerkelijk leven aanpassen. We maken gebruik van de mogelijkheden die er zijn, maar lang niet alles wat we zouden willen is verantwoord. Dat is jammer en verdrietig. We leven in een onzekere tijd; het coronavirus doet veel met ons op allerlei gebied.

We zijn dankbaar voor de coronagroep, bestaande uit een aantal mensen uit de kerkenraad, die steeds weer vergadert en aan de hand van de adviezen van de landelijke PKN en de overheid de kerkenraad adviseert. Er wordt advies gegeven over de stappen die genomen moeten worden bij meer besmettingen en ook over stappen die gezet kunnen worden als het aantal besmettingen afneemt. Corona houdt ons aardig bezig!

In oktober hielden we onze kerkenraadsvergadering weer via Teams, beeldbellen dus. Het is fijn dat deze mogelijkheid bestaat, maar ideaal is het niet.

Deze maand waren de begrotingen aan de beurt. De financiën worden goed beheerd door het college van kerkrentmeesters en diakenen en gelukkig staan we er als gemeente financieel gezond voor.

Natuurlijk kwam ook het beroepingswerk weer aan bod. Stap voor stap komen we verder, maar we kunnen hier op dit moment nog niets concreets over melden.

Het moeilijkste punt van deze vergadering was het gesprek over de keuze van een groot kerkgebouw. De mensen van de werkgroep gebouwen hebben veel werk verzet en hebben tijdens de septembervergadering hiervan verslag gedaan in de kerkenraad. De taak van de werkgroep wat betreft de keuze voor één groot kerkgebouw zit er dus op. Als kerkenraad werken we nu allereerst toe naar een voorgenomen besluit over de keuze van het gebouw waar we de zondagse kerkdiensten gaan houden. Een lastige keuze! De beperkingen in deze coronatijd maakt het gesprek hierover in de kerkenraad, maar ook met u, niet gemakkelijker.

De diensten in de kleine kerkjes gaan voorlopig nog niet door. Wel zijn ondertussen voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de kerkTV in de Ontmoetingskerk. Vanaf half november hopen we de diensten ook vanuit deze kerk uit te kunnen zenden.

Lieve mensen, houd hoop en blijf gezond! Laten we naar elkaar omzien en elkaar vasthouden. Al kunnen we elkaar niet ontmoeten: bellen kan wel of een kaartje sturen, of een mail of app. 

Laat het elkaar ook weten als het door ziekte of een andere reden niet zo goed gaat, zo kunnen anderen ook met u meeleven.

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, Bertha Verkerk, ouderling pastoraat

laatste update.: 31-10-2020