PGS

ZWO

uit de KR
UIT DE KERKENRAAD
KERKENRAADSDAG: Op 5 oktober zijn de gezamenlijke kerkenraden van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond bij elkaar gekomen voor de jaarlijkse Kerkenraadsdag. Zoals gebruikelijk vindt deze plaats in het kerkgebouw van onze Evangelische zustergemeente in Gangelt. Het was een hele inspirerende dag waarop we natuurlijk veel gepraat hebben, maar waarop we ons ook hebben laten inspireren door een overdenking van Irene Pluim en een gezamenlijke viering geleid door Pier Prins

We zijn begonnen met heel persoonlijk te delen wat ons inspireert in ons geloof. Dat was een hele mooie, soms ontroerende collage van verschillende uitingen van ons geloof. Naast het praten in groepjes en weer terugkomen in de grote kring, hebben we ook in paren samen gewandeld, waarbij we aan elkaar onze dromen, maar ook onze zorgen hebben gedeeld. Het ging deze dag niet om alle zakelijke dingen die spelen om tot een nieuwe kerk te komen, maar het ging er vooral om welke gemeente we straks willen zijn! Waarom vinden we eigenlijk dat. er een protestantse gemeente zou moeten zijn in Sittard-Geleen en omliggende dorpen? En als die nieuwe gemeente er straks is, wat vinden we dan het belangrijkste dat er gebeurt? Wie willen we straks zijn, wat willen we uitstralen naar de buitenwereld?

We waren het er allemaal over eens dat we elkaar willen vasthouden, dat we elkaar willen ontmoeten om ons geloof te delen en geïnspireerd te raken. Dat we vieringen heel belangrijk vinden. Maar daarnaast willen we als gemeente ook actief en actueel in de maatschappij staan, betrokken zijn bij onze omgeving en er zijn voor onze medemens in nood. We willen dit heel graag met anderen samendoen, bijv. de katholieke kerk of maatschappelijke organisaties. We hebben zo een aantal speerpunten benoemd voor onze nieuwe gemeente:

  • Zorg voor medemens en schepping
  • Gastvrijheid, uitnodigend en zichtbaar zijn
  • Gesprek over ons geloof, bezinning
  • Vieren en verbinden, met God en met elkaar
  • Van betekenis zijn voor de omgeving, dienstbaar zijn
  • Mensen inzetten op hun sterktes

Herkent u zich hierin?

BELEID
De verschillende zaken die op de Kerkenraadsdag zijn besproken en de speerpunten die benoemd zijn, worden opgenomen in ons nieuwe beleidsplan. We hopen dit al gauw af te hebben en half november al aan jullie ter inzage te geven. Het visiestuk dat we een paar jaar geleden geschreven hebben, blijkt nog steeds heel actueel te zijn en zal als bijlage in het beleidsplan worden opgenomen.

Per werkgroep (Predikanten, Diaconaat, Pastoraat, Vorming & Toerusting, Kerkrentmeesters) zijn deel-beleidsplannen gemaakt, die ook in het geheel worden opgenomen. Een beleidsplan is al gauw een formeel document, wat nadat het geschreven is in de la belandt, zonder dat het er nog veel toe doet. We hopen echt dat het deze keer anders is. Dat u de tijd neemt om er doorheen te lezen. Dat u uw mening er over wilt geven. We zijn van plan om het komende jaar het beleidsplan ook op kringen en/of wijkavonden te bespreken, om zo de mening van ons allemaal op te halen. En wat we vooral willen is de plannen die we maken ook uit gaan voeren. Kerk-zijn, dat doe je samen. Toch?

GEMEENTEAVOND
Een eerste mogelijkheid om uw mening te geven zal zijn op het gemeenteberaad van 28 november in de Ontmoetingskerk. We zullen dan op een eenvoudige manier de inhoud van ons beleidsplan uitleggen en u de ruimte geven om uw mening erover te geven. Komt u ook?

WE STAAN NIET STIL!
In de tussentijd gaat het werk in de gemeente op allerlei fronten door! Het Kringenwerk is weer van start gegaan met een veelvoud aan inspirerende activiteiten. Als u er nog niet naar gekeken hebt,
zoek maar eens op https://kringenwerk.nl. Zit er iets bij dat u aanspreekt? We hebben weer allerlei inspirerende diensten gehad, zoals de Startzondag en weer een Springdienst.

Pastorale en diaconale activiteiten vinden voortdurend en soms ongezien plaats. Er wordt ontzettend veel werk verstouwd in onze gemeentes. We zijn daar heel erg blij mee. Daarnaast zijn we ook heel erg blij dat Irene Pluim haar werkzaamheden heeft willen uitbreiden. Ze zal een extra dag aan pastorale zorg gaan besteden waarbij ze ook Sittard-Oost en -Noord zal meenemen.

Genoeg om dankbaar voor te zijn en met veel vertrouwen naar de toekomst te kijken!

Namens de beide kerkenraden,
Bertha Verkerk en Marnix van Gurp

laatste update.: 07-11-2019