PGMBD

ZWO

Jongerenkerk
Jongerenkerk
Een dienst voor en door jongeren

De 12+jongerenkerk is bedoeld voor jongeren vanaf 12 tot ongeveer 18 jaar.
Ongeveer ééns per maand wordt een dienst voorbereid, die ’s zondags van
10 tot 11 uur gehouden wordt.
Twee keer in het jaar is deze dienst bovengronds, dan vieren we 12+ jongerenkerk met de gehele gemeente in de kerkzaal. De vorm is afgeleid van de Young Thomas vieringen.
Dat wil zeggen dat er op verschillende manieren met een thema aan de slag wordt gegaan. De bijbel, actualiteit, muziek (zelf zingen of luisteren), spelvormen, bidden; het krijgt allemaal een plek.
Vanaf 2016 zijn de jongerenkerken van Sittard en Geleen samen gegaan en vieren we de dienst gelijk met de gezamenlijk geplande diensten.

Wanneer: 9 oktober bovengronds, 13 november,11 december 2016,
22 januari, 12 maart, 9 april, 28 mei en 25 juni 2017
Waar: Afwisselend in de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk
Informatie Rolinka Boltong, 06-30023948, rolinka81@outlook.com

laatste update.: 09-11-2016