PGMBD

ZWO

Eredienst-Algemeen
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID
In Geleen én in Sittard is daar al jaren binnen de plaatselijke oecumene aandacht voor en zijn er gezamenlijke diensten en vespers.

Dit jaar was het een bijzondere uitdaging om daar vorm aan te geven, niet alleen omdat we door de corona-beperkingen niet samen kunnen vieren. Maar ook omdat er binnen onze kerkelijke gemeenten en parochies veel veranderd is o.a. door fusies en voorgangers die vertrokken naar Oosterbeek, al dan niet met emeritaat.

In Sittard is er al jaren een werkgroep (met steeds wisselende samenstelling) van parochianen uit Vrangendael en gemeenteleden uit de Johanneskerk, die de oecumenische diensten vormgeeft. In de voorbereiding is er veel contact geweest. Daarbij zijn ideeën, gebeden en liederen gedeeld en er zijn boodschappen naar elkaar uitgewisseld. In de dienst van 17 januari in de Ontmoetingskerk werd een brief voorgelezen, geschreven door Ren Lantman namens de Parochie van Vrangendael. Vanuit de Parochie uit Geleen was er een videoboodschap.
Vanuit onze gemeente hebben Dick Haster en ik een brief gestuurd naar Vrangendael, die is voorgelezen in de dienst van 24 januari .

Zo werd er verbinding gezocht rond het thema: Blijf in mijn liefde en je zult veel vruchtdragen.

Christel Prins

laatste update.: 28-01-2021