PGMBD

ZWO

Algemeen
EHBO'ers en BHV'ers
Het College van Kerkrentmeesters wil graag inventariseren wie BHV'er is en/of een EHBO diploma heeft.

Een Bedrijfshulpverlener (BHV'er) heeft de volgende taken:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle aanwezigen in de kerk

Onze koster, Annie Stoffels, is BHV'er en volgt ook regelmatig een herhalingscusus daarvoor.
Als Annie niet aanwezig is is het van belang dat iemand anders die taken kan overnemen.

In 2009 heeft het College eens geïnventariseerd wie BHV'er is en wie een EHBO diploma heeft. U vindt dit op de "Procedure bij brandalarm" die bij de uitgangen van de kerk zijn opgehangen (zie bijgaande foto).
Op deze procedure staat ook wat u moet doen bij een brand of een andere calamiteit.

Het CVK wil graag opnieuw inventariseren wie BHV'er is en/of een EHBO diploma heeft.
U kunt dit opgeven bij onze koster Annie Stoffels of bij een van de collegeleden of leden van de kerkenraad.

laatste update.: 03-03-2018

Procedure bij brandalarm