PGS

ZWO

Begraafplaats
3. De Hervormde begraafplaats

Al in 1611 krijgen de Hervormden de beschikking over een eigen begraafplaats, nadat de begrafenis van een protestant op het katholieke kerkhof tot relletjes had geleid. De ingang bevindt zich aan de Steenweg. Boven de ingang staat in een eikenhouten balk: "Ich bin die Auferstehung und das leben. Wer an mich glaubt der wirt leben ob er gleich stürbe und wer da lebt und glaubt an mich die wirt nimer mer sterben. Joh XI". Deze tekst staat nu vermeld in één van de gebrandschilderde ramen boven de galerij achter het orgel in de kerk.

De ingang aan de Steenweg is voor zover bekend in het midden van de 19de eeuw afgebroken. Tot in de tweede wereldoorlog lag de eiken balk met inscriptie nog in het z.g. lijkenhuisje. Het kerkhof heeft nu zijn ingang aan de Wilhelminastraat.

Men vindt er o.a. het graf van Jan Lemmens, de man die in 1634 opdracht gaf tot de bouw van de kerk aan de Gruizenstraat, van ds. Gustav Hoefer, die 52 jaar lang, van 1833 tot 1885 predikant in Sittard was (de Protestantse basisschool in Sittard draagt zijn naam) en van andere vroegere predikanten zoals ds. Coolsma.

laatste update.: 10-11-2011