PGMBD

ZWO

Gebouwen
BERICHT VAN DE COMMISSIE GEBOUWEN
In februari hebben we u voor het laatst bijgepraat over de voortgang van de werkzaamheden van onze commissie. We zijn toen met zijn allen in de coronatijd beland wat een grote impact heeft gehad op het hele gemeenteleven en ook op ons werk.

Zo goed en zo kwaad als mogelijk hebben wij doorgewerkt aan onze opdracht hoe verder te gaan met twee grote kerkgebouwen in onze nieuwe samengevoegde gemeente. Dat was lastig maar het is nu eenmaal niet anders. Eind juni hebben weer voor het eerst gewoon in de kerk kunnen vergaderen, uiteraard op gepaste afstand. Veel van de zaken die wij nog wilden uitzoeken staan inmiddels op een rij, maar het blijft een heel lastig vraagstuk met veel wikken en wegen. Daar zijn we de komende twee maanden nog druk mee.

We hebben het moderamen van de nieuwe Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal laten weten dat we begin september ons advies met een keuze van de commissie voor een van de kerkgebouwen bij hen zullen neerleggen.
De kerkenraad vergadert in september en in oktober. Ons voorstel aan het moderamen is dat we die bijeenkomsten willen gebruiken om als commissie ons advies toe te lichten en te bespreken. De kerkenraad kan vervolgens haar besluit nemen. Wij verwachten dat dit besluit van de kerkenraad later dit najaar aan de gemeente voorgelegd kan worden.

Wij wensen iedereen een fijne zomer.


Rob Atsma en Eize Roerdink

laatste update.: 06-07-2020