PGS

ZWO

Spiritualiteit-Gespreksgroepen
Gespreksgroep Rouwverwerking
Het gespreksonderwerp in deze groep is het rouwen om het verlies van een partner.

In het leven van alle mensen komt rouw voor, rouwen om het verlies van je baan of door een verhuizing, het verlies van vrienden.

Het gesprekonderwerp in deze groep is echter rouwen om het verlies van een partner. Sommige mensen verliezen hun partner aan de dood als ze heel jong zijn, anderen na een lang huwelijk, weer anderen door een scheiding. Dit alles heeft een grote impact in je leven. Hoe ga je om met dit verlies? Door welke fases ga je? Welke emoties spelen er een rol? Hoe ga je om met het alleen zijn? Welke rol speelt je geloof? Misschien vind je het fijn hierover te praten met anderen, die in een vergelijkbare situatie zitten. Het benoemen, delen en herkennen kan helend werken.
We starten op donderdag 8 november om 8 uur bij Inge (zelf gescheiden) thuis. Daarna volgen er nog 2 avonden waarvan de data gezamenlijk worden afgesproken.

Wanneer: 8 november 2018 om 20.00 uur.
Waar: Inge thuis, Betuwestraat 46, 6137KB Sittard.
Informatie: Inge Streekstra 046-8881072 streekstra43@zonnet.nl

laatste update.: 05-09-2018