PGMBD

ZWO

Gemeente activiteiten-Hoogstaete diensten
Ouderenbijeenkomsten
in huize "Hoogstaete" in het Hoogveld

 Elke eerste dinsdag van de maand is er voor de ouderen in onze gemeente een dienst van woord en gebed in huize ‘Hoogstaete’. Van 10:30 tot 11:00 wordt er gezongen, gelezen en gebeden rondom een bijbels thema en meestal wordt daarover met elkaar doorgepraat. Ook worden er gedichten voorgedragen en drinken we samen gezellig koffie.

Twee keer per jaar is er een avondmaalsviering. Het zijn heel sfeervolle, ongedwongen bijeenkomsten, waarbij ook ouderen uit andere tehuizen en andere belangstellenden van harte welkom zijn. Voor vervoer kunt u contact opnemen met de leden van de werkgroep.

Wanneer: iedere eerste dinsdag van de maand, 10.00 – 11.00 uur, vanaf 4 september 2018
Waar: Huize “Hoogstaete”
Informatie: contactpersonen:
• Doetien Benz, bedobenz@planet.nl, tel 046- 4523281
• Yolanda Kragt, tel 046-4586130
• Jopie Hoekstra, tel. 046-4583697
• Mia van Klei, tel. 046-4234812
• Willemien Kamstra, tel. 046-4517944
• Jenny Visser, tel. 046-4517934
• Fam. van Andel, tel. 046-4515854
• Irene M. Pluim (predikant) tel. 046-4583183
• Joachim Stegink (predikant) tel. 046-4510008

laatste update.: 31-01-2019