PGMBD

ZWO

Gemeente activiteiten-Thuiskringen Oost en West
Kring Oost en Kring West - delen wat je als christen gaande houdt

Kringen van mensen die met elkaar delen willen wat hen als christenen gaande houdt: gesprek, gemeenschap, geloof en gebed. Op verschillende dagen in de week komen de kringen bij elkaar, steeds bij een van de leden thuis. Sommige mensen zijn al een lange weg gegaan in geloof, anderen hebben het gevoel nog maar net op weg te zijn met God en bijbel. Voor iedereen is er in de kringen ruimte voor vragen en verdieping.

De avond wordt meestal voorbereid door de gastheer of gastvrouw van de avond. Avonden beginnen om 20.00 uur met koffie, en met 'gemeenschap' hoog in het vaandel kan dat wel even duren. Dan wordt er geopend, soms komt er een persoonlijk verhaal, andere keren wordt er gezongen of geluisterd. Muziek komt dan van alle kanten: Taizé, Iona, Liedboek, Opwekking. Pratend en naar elkaar luisterend laat men vervolgens een Bijbelgedeelte of andere inleiding op zich inwerken, op zoek naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Misschien aan de hand van een boek of preek, dat bepalen we als groep met elkaar. Rond 22.00 uur kan er geëindigd worden met gebed.

Er zijn twee kringen, Oost en West. Maar u bent welkom bij beide kringen. Wilt u beide kringen eens proberen en dan kiezen? Prima! Want in principe zijn ze hetzelfde, maar de mensen maken ook hier het verschil. Kortom: beide kringen staan open voor iedereen, in welke wijk je ook woont.

Net als vorig jaar zijn er dit jaar weer twee kringen, die we nu ‘kring West’ en ‘kring Oost’ hebben genoemd, al hoeft dat niet te betekenen dat je uit het ‘westen’ of ‘oosten’ moet komen om aan te schuiven.

Als het een beetje door elkaar loopt is dat geen probleem – en zuid en noord zijn overal welkom. ‘West’ komt op dinsdagen bij elkaar, meestal eenmaal per twee weken, Oost op dinsdagen of donderdagen, meestal om de drie weken.

Wanneer:

Kring ‘West’ op dinsdagavonden eens in de veertien dagen
De start van Kring ‘Oost’ is op 3 september. Bel of mail voor nadere gegevens of informatie.

Waar:

Roulerend bij leden thuis.

Informatie:

Kring West: Willy de Koning, willydekoning@home.nl,
 tel. 046 – 4513795 of 06 10157513
Kring Oost: Gert Reijnen, tel 046 – 4008900, gert.reijnen@planet.nl

laatste update.: 08-09-2015