PGMBD

ZWO

Bijbel-Belijdeniscatechese
Belijdeniscatechese
Op weg naar de keuze

Een gesprekskring met een ‘doel’, zo zou de belijdeniscatechese genoemd kunnen worden.

In een aantal bijeenkomsten gaan we op weg naar ‘het belijden’. In het midden van de gemeente zeggen dat je gelooft - met alle aarzelingen die daarbij horen – dat wel.

De catechese wordt geleid door een predikant, en is indringend. Het gaat om de grond waarop we staan - de bijbel, ons persoonlijk geloof, onze hoop, ons vertrouwen, onze twijfels.

Deelname betekent wel dat deelnemers ook thuis bezig willen zijn met bijbel en geloof.

Deelname betekent niet dat deelnemers na afloop belijdenis moeten doen – misschien besluit iemand nog even te wachten. Toch kan de aanwezigheid van elke deelnemer een steun in de rug zijn voor hen die wél belijdenis willen doen. Doe dus gerust mee, ook als er (nog) aarzelingen zijn over het doen van belijdenis.

Wanneer en waar: Wordt in onderling overleg vastgesteld
Info en opgave: Ds. Irene M. Pluim, 046-4583183, irenepluim@home.nl

laatste update.: 06-09-2013