PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Klankbordviering met aandacht voor persoonlijke beleving
Een dienst waarin veel gebeurde, die dus lang duurde, maar geen moment verveelde. Dat was tenminste de reactie achteraf, tijdens het koffiedrinken op zondag 13 februari.
Deze viering werd voorbereid met een aantal gemeenteleden die op een heel persoonlijke en herkenbare manier hun beleving en visie weergaven op wat de zondagse vieringen voor hen (nog) betekenen. Dominee Irene Pluim legde eerst uit wat de aanleiding was voor deze dienst. Vanuit een "klankbordgroep" die vanuit de gemeente laat horen welke meningen en wensen er leven over de eredienst werd besloten daar ook zelf een bijdrage aan te leveren in een viering. De vragen die daarbij centraal stonden waren: Wat brengt mij vandaag in deze ruimte? Waarom kom ik nog steeds? Wat zoek ik hier, wat vind ik? Hoe veranderde mijn beleving in de tijd? Zie ik toekomst voor het vieren? Het klankbord van de kerk werd gevormd door: Corry de Zeeuw, Sjannie van der Steeg, Lijsbeth Bruens, Piet de Jong en Thea Coenen. Ze gaven elk op hun eigen, heel persoonlijke wijze antwoord op deze vragen. Dat schiep een sfeer van openheid en vertrouwen. De banken stonden deze keer dwars opgesteld in een kleine kring, dat versterkte de intieme sfeer. Ook de gemeenteleden kregen de gelegenheid om voor zichzelf over deze vijf vragen na te denken. Verder was er in de dienst veel ruimte voor muziek, klankbeeld en samenzang. De cantorij verleende medewerking. In een korte overdenking vatte Irene Pluim de gedachten over "vieren" nog eens samen. De schriftlezing was gekozen uit Psalm 25. Een vervelende onderbreking van de dienst was het brandalarm, een wettelijk verplichte oefening. Dit keer konden de kerkgangers blijven zitten en moesten de volwassenen en kinderen in de kelder van de kerk (basiscatechese en oppas) de oefening uitvoeren. In deze dienst werd ook de Maaltijd van de Heer gevierd, omlijst door een paar prachtige avondmaalsliederen.
laatste update.: 13-02-2011

Thea Coenen

Piet de Jong

Lijsbeth Bruens

Corry de Zeeuw

Sjannie van der Steeg

Na de Viering van de ‘Tafel van de Heer’ wordt het ‘Onze Vader’ uitgesproken in een kring van mensen.