PGS

ZWO

Nieuwsbericht
"Wapen je met vrede" Thema oecumenische dienst

De PKN Sittard-Grevenbicht was op 21 september op bezoek bij de parochie Christus Hemelvaart-H. Joseph voor een oecumenische dienst op vredeszondag.

Voorgangers waren Ds. Irene Pluim en pastoraal werker Elly Bus die de zieke pastoor Piet Verhagen verving.

Dirigent Hans Timmermans zorgde voor enthousiaste zang van koorleden van de cantorij van de PKN en de parochie, samen met de bezoekers. Nelly de Haan begeleidde met het prachtige orgel.

Liederen als “Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn”, en het kinderlied “Vrede draait om kleine dingen” waren vanwege het thema gekozen.

In de overweging van Irene Pluim en Jan Wetzeler werd gesteld dat naastenliefde niet vraagt om opoffering en martelaarschap, maar het openen van onze innerlijke ruimte voor anderen. Geef de ander ruimte zonder in de ander op te gaan. Veel woorden geven aan welke aspecten bij naastenliefde kunnen horen: gemeenschap, vertrouwen, vergeving, zuiverheid, gastvrijheid, hoogachting.

Als wij ons laten vullen door Gods geest en een open houding hebben naar God en onze naaste krijgt de vrede een kans. Eigenlijk is vrede het resultaat van het compromis. Want de ander kan een andere waarheid kennen dan de onze. Helaas zien we in de geschiedenis een hechte relatie tussen religie en geweld. Om dat te voorkomen is naastenliefde effectief en niet het fanatiek nastreven van religieuze waarheden.

Wij hebben elkaar vrede gewenst en gezongen “Geef vrede door van hand tot hand”.

laatste update.: 22-09-2014