PGMBD

ZWO

Spiritualiteit-Gespreksgroepen
Gespreksgroep jong volwassenen

Vorig seizoen zijn we met een nieuwe gesprekgroep gestart en al een heel aantal keer enthousiast bij elkaar geweest. We hebben het gewoon over ons dagelijkse leven en de rol die ons geloof daarbij speelt. 
We doen dat door een werkvormen  te gebruiken als een ‘stille wand discussie’, een kaartspel, een korte film, of gewoon door met elkaar te bespreken wat we belangrijk vinden in ons leven, wat onze waarden zijn.
De basis is ons geloof en we putten ook uit de bijbelse verhalen.

De bedoeling is om ongeveer maandelijks bij elkaar te blijven komen. Een heel aantal deelnemers heeft jonge kinderen en vindt het ook daarom belangrijk om stil te staan bij de eigen spiritualiteit. De vraag is dan ook: wat wil je doorgeven?

De groep, op dit moment ongeveer vijfpersonen,  is nog in ontwikkeling en wil graag nieuwe deelnemers welkom heten. Regelmatig ontmoeten de groepsleden elkaar ook op een afgesproken zondag in de kerk. Dat is prettig, omdat binnen onze gemeenschap de groep van ‘rond de dertig’ nu eenmaal niet zo rijk vertegenwoordigd is.

Wie zich aangesproken voelt: welkom! Voor meer informatie, zie onder.

 

Wanneer en waar:

Ongeveer eens per maand, bij toerbeurt bij de leden thuis, van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur.

Info


Denise van der Steen, 046- 4000276, denisevandersteen@yahoo.com
(ds. Irene Pluim, 046-4583183, irenepluim@home.nl, ds. Joachim Stegink, 046-4510008, joachimstegink@hotmail.com)

laatste update.: 08-09-2015