PGS

ZWO

Gemeenteleden
6. Beeld van de gemeenteleden

In de 16de en de 17de eeuw maken de protestanten een belangrijk deel uit van de bevolking van Sittard. Omstreeks 1600 zijn er volgens ds. Gustav Hoefer op een bevolking van ca. 2 à 3000 mensen ca. 500 protestanten. Precieze getallen zijn er niet, maar tot omstreeks 1800 vormen de protestanten enkele tientallen procenten van de bevolking, sommige zijn zeer welgesteld. Uit hun namen blijkt dat zij vooral autochtone Limburgers zijn.

In de 19de eeuw neemt het aantal protestanten af, terwijl de stad flink groeit.

Pas in de twintigste eeuw bij de opkomst van de mijnen groeit het aantal protestanten weer. Veel nieuwe werknemers komen "van boven de rivieren" en zijn protestant.

Tegenwoordig zijn er vrijwel geen protestanten meer aan te wijzen met echt Limburgse "roots".

laatste update.: 09-11-2011