PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Grote opkomst bij bespreking visiestuk

Het was ‘volle bak’ bij de gemeente-avond van 22 april. De grote opkomst had alles te maken met het bespreken van het visiestuk ‘Aan de slag met nieuw elan’, dat kennelijk de kerkganger van de PGSG bezighoudt.

In de aanloop naar een fusie met de protestantse gemeenten van Geleen, Beek en Urmond heeft de kerkenraad eerst tijd en ruimte genomen om duidelijkheid te scheppen over de visie van de kerk, zonder rekening te moeten houden met financiële aspecten. Hoe willen we zijn als kerk, hoe willen we in de wereld staan? Een visiegroep uit de betreffende gemeenten was maandenlang bezig om een toekomstvisie te zoeken en te formuleren. Marnix van Gurp zetten deze visie namens de groep uiteen en reageerde op de opmerkingen van de aanwezigen.

Wat en wie willen we zijn als kerkelijke gemeenschap in de Westelijke Mijnstreek? Daar reageerden de kerkgangers massaal op met veel opmerkingen, aanvullingen, vragen, verwondering, kritiek en instemming, het was er allemaal. Deze werden genoteerd en zullen worden verwerkt in het vervolmaken van het visiestuk.

Aanstaande zondag wordt eenzelfde bespreking gehouden bij Geleen-Beek-Urmond.

laatste update.: 23-04-2014