PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Vanaf nu: Liedboek meenemen naar de kerk

Vanaf 1 januari wordt in de Johanneskerk in principe gezongen uit het nieuwe liedboek. Het oude Liedboek voor de Kerken komt hiermee te vervallen.

In tegenstelling tot wat in het verleden gebruikelijk was bij de PGSG, ligt er nu geen stapel liedboeken meer klaar. Iedereen wordt geacht dit zelf aan te schaffen en mee te nemen naar de kerkdienst. Slecht een klein stapeltje Liedboeken is beschikbaar voor gasten en voor mensen die geen liedboek bezitten.

Er zullen ook zondagen zijn dat er een liturgie gebruikt wordt (bijvoorbeeld de oecumenische dienst op de eerstkomende zondag 19 januari), maar daarna gaan de nieuwe ‘spelregels’ in. Dus denk eraan! Neem het Liedboek mee van huis.

Maarten den Boer spande zich in om de liederen uit de nieuwe liedbundel ook beschikbaar te maken voor blinden. Hij heeft alle liederen van het Liedboek in braille genummerd en gerubriceerd, 13 mappen dik! Een enorme klus.

laatste update.: 13-01-2014