PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Toekomst Baren: Bloemschikking in Adventstijd

Een grillige stronk waar de aanzet van de wortels nog enigszins zichtbaar is vormt de basis. De stam staat voor de stamboom van Jezus. Wat zijn Zijn wortels, waar komt Hij vandaan? De voormoeders van Jezus zijn bijzondere vrouwen. Ieder van hen baart, op eigen wijze, toekomst van Godswege. Stap voor stap komen we dichter bij de toekomst die in de geboorte van Jezus oplicht, gebaard wordt. De stam verwijst ook naar alle mensen die ons zijn voorgegaan, de traditie waarin we staan en de toekomst waar we naar op weg zijn.

Op de foto is de schikking te zien van zondag 1 december, de eerste adventszondag. In de dienst stond het verhaal van Tamar centraal, een van de vrouwen in de geslachtslijn naar Jezus.

Tamar legt zich niet bij haar toekomst neer, die door Juda besloten wordt.

Zij neemt het recht in eigen hand en baart zo haar nieuwe toekomst.

Tamar betekent: ‘dadelpalm’, rechtop gaat zij door het leven.

De palmtakken verbeelden haar gaan en staan. De sluier onder aan de stam geeft haar verborgenheid weer.

Als gesluierde, de niet geziene, gaat zij voor haar recht, geeft zij zichzelf.

Vanuit haar gave wordt een tweeling geboren. De twee trossen dadels zijn  daar het teken van. 

laatste update.: 02-12-2013