PGMBD

ZWO

Interkerkelijk Kringenwerk
Boekbespreking: Waar ben je nu?" Over de dood van onze dierbaren

Onder deze vraag en titel schreef Wim Jansen een boekje. Eenieder die met de dood wordt geconfronteerd, zal zich afvragen: waar zijn ze nu? Leven ze voort en hoe dan? De directe aanleiding voor het schrijven van dit boek was het plotselinge overlijden van een goede vriend.

Het is vreemd gesteld met de dood. Er is een tijd geweest dat velen van mening waren dat het met de dood over en uit was. Zelfs onder christelijke theologen was en is dit geen vreemde gedachte. Hemel, lichamelijke opstanding, leven na de dood – het zijn eerder beelden dan dat ze naar iets werkelijk bestaands verwijzen. “De christelijke hemel is als finaal rustoord voor velen weggevallen,” schrijft Wim Jansen, maar daar staat tegenover dat velen gretig naar een alternatief zijn gaan zoeken.

Met het ‘dood is dood’ nemen velen geen genoegen. Pim van Lommels boek over bijna-doodervaringen is slechts één bekend voorbeeld daarvan. En verder kun je rond de dood voorstellingen aantreffen die niet aan traditie of godsdienst gebonden zijn, zoals: “Oma is nu een sterretje.” Dat zijn pogingen om het onverwoordbare te verwoorden. In zijn boek gaat Wim Jansen op zoek naar wat hem zelf het meeste aanspreekt uit de veelheid van mogelijke antwoorden op de dood en het leven na de dood. Hij heeft geen afgerond systeem,hij weet veel niet, maar hij heeft wel een intuïtie van de richting die hij uit wil.

datum

maandag 4 november 2013

tijd

20.00 – 22.00 uur

plaats

Ontmoetingskerk, Emmaplein 50, Geleen

inleider

ds. Pier Prins

contactpersoon

Nelleke de Kruik

kosten

€ 2,50

laatste update.: 06-09-2013