PGMBD

ZWO

Interkerkelijk Kringenwerk
IN SAMENWERKING: INTERKERKELIJK KRINGENWERK W-MIJNSTREEK

Zoals al bij de inleiding vermeld wordt er vanuit onze gemeenschap dit jaar wederom actief geparticipeerd in het interkerkelijk kringenwerk.

Dit is onderverdeeld in de volgende categorieën: Ontmoeting, Ethische en maatschappelijke vragen, Spiritualiteit, Theologie en filosofie, Kunst en cultuur. 

Het volledige programma is te lezen op de site: www.kringenwerk.nl, maar hieronder volgt een samenvatting van de geplande bijeenkomsten. De activiteiten die plaatsvinden in de Johanneskerk staan alvast ‘uitgelicht’, evenals de filmavonden die te zien zijn in de Pastoor van Arskerk in Geleen.
Overigens liggen er ook een aantal ‘kringenwerk-boekjes’ in de hal van onze Johanneskerk.

laatste update.: 08-09-2015