PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Micha staat centraal
De profeet Micha staat centraal tijdens de adventsweken waar we middenin zitten. Niet alleen zijn waarschuwingen, maar ook zijn dromen, zijn visioenen.
De woorden van Micha worden in de diensten en in de Kindernevendienst naar onze eigen tijd toe vertaald. Beeldend en actueel. Daarbij wordt de weg gevolgd van de seizoenen. Dat begon op eerste advent met de lente (Micha 2), op tweede advent volgde de zomer (Micha 4,1-8), op derde advent komt de herfst (Micha 6,1-8) aan bod en op de vierde advent de winter (Micha 7,1-7.18-20). Zo wisselend als de seizoenen, zo wisselend is ook de boodschap van de profeet Micha en ook het leven bij ons. Met steeds verschillende stemmingen staan we in ons leven en in ons geloof. Het staat niet stil, ons leven niet, ons geloof niet. Alles is in beweging, van licht naar donker, van warm naar koud en weer terug van donker naar licht, van koud naar warm. De profeet krijgt in de dienst telkens gestalte door een "echte Micha", die het spreekgestoelte bestijgt en zijn boodschap van die zondag verkondigt. Op zondag 5 december kroop Bert Stuij in de huid van Micha. Op de liturgische tafel brandden twee van de vier adventskaarsen. De vraag is of de woorden van MIcha ons koud laten of dat we ons laten raken, zonder het uitzicht kwijt te raken. Een uitzicht dat ons wordt gegeven op het vijfde seizoen, het seizoen van vrede. Door dit uitzicht kunnen we onderweg zijn naar het seizoen van vrede. Iedereen is uitgenodigd om mee te gaan tot aan Kerst toe!
laatste update.: 21-12-2010

Op zondag 5 december kroop Bert Stuij in de huid van Micha

Op de liturgische tafel brandden twee van de vier adventskaarsen