PGMBD

ZWO

Interreligieus
HET KRINGENWERK EN HET JAARPROGRAMMA – EEN VREEMDE START
We zijn gewend om in september weer met van alles te beginnen. Na de vakantie zoeken we weer momenten om elkaar te ontmoeten, zoeken we naar verdieping en verbinding, willen we weer lekker gaan zingen of inspiratie opdoen.

Juist het ontmoeten is zo moeilijk in deze tijd van corona. Het valt dan ook niet mee om de activiteiten voor
dit jaar te programmeren, al zijn er ideeën genoeg. Wandelen kan bijvoorbeeld (zonder carpoolen),
lezingen en actualiteitencafé kunnen als we maar genoeg ruimte houden, zingen kan misschien in kleine
groepen. Er zijn al plannen om gesprekken in een warme jas ‘rond de vuurkorf’ te houden, want in de tuin
is veiliger dan in huis. Met maximaal zes gasten, dat dan weer wel, voorlopig. Het prachtige Gruizenkerkje is
voorlopig (gelukkig voor de uitbater!) in gebruik als restaurant, zodat de Gruizen activiteiten vermoedelijk
voorlopig vanuit de Johanneskerk plaats moeten vinden. Ontmoeten op Emmaplein 50 op zondag, zo’n
welkome activiteit voor tal van bezoekers, kan op dit moment nog niet. We doen wel onze best om de
filmvertoningen door te laten gaan, in aangepaste vorm dan.


Samen eten kan ook, als de tafel maar groot genoeg is om op anderhalve meter te kunnen zitten. Daar valt
een mouw aan te passen. De SPRING! diensten kunnen gelukkig ook gewoon verder, de eerste is alweer op
13 september (zie elders in de Onderweg).
Rekening houdend met alle plannen, én met corona, werken we nu hard aan het programma. We hopen
dat in september duidelijker wordt waarmee we kunnen beginnen. Hou vooral de website van het
kringenwerk in de gaten (www.kringenwerk.nl), maar ook op de website van de kerk en in nieuwsbrieven
zullen activiteiten worden aangekondigd.
Laten we ook in dit unieke jaar proberen van betekenis te blijven. Voor elkaar, en voor alle mensen in de
regio die verbinding en verdieping zoeken. We kijken naar u uit.


Bert Stuij, ouderling vorming en toerusting
Dick Haster, voorzitter kringenwerk westelijke mijnstreek

KRINGENWERK: SACRALE DANS

Beste lieve dansers, de coronacrisis kan heel wat dingen overhoop halen, maar ook als een katalysator werken op processen, die al in gang waren. Grote veranderingen stonden er al aan te komen met name wat het gebruik van de kerk betreft, maar ook met betrekking tot het voortbestaan van de avondgroep.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat het één met het ander te maken heeft. Door achterstallig onderhoud werd de sfeer in de kerk steeds onaangenamer, vooral s avonds als er een paar lampen kapot waren. En de middaggroep kent teveel mensen, waarvoor los dansen geen optie is nog afgezien van het feit, dat je dan een veel grotere ruimte nodig hebt. Het zal nog een hele tijd duren eer deze groep weer actief kan en mag dansen. Dit gevoegd bij de onzekerheid, hoe lang er überhaupt nog in de kerk gedanst zou kunnen worden (de Ontmoetingskerk is wat mij betreft geen optie), heeft Marianne en mij doen besluiten om het dansen binnen het kringenwerk stop te zetten. Maar dat wil niet zeggen, dat er niet meer gedanst wordt! Wij hebben nu tien jaar geleden het stokje mogen overnemen van Hans van Poecke. In die tijd is de club gegroeid van maximaal 8 keer per jaar dansen (4 maanden zomerstop!) naar de twee groepen, zoals we die nu kennen. We hebben dit met veel plezier en voldoening gedaan, maar de tijd is rijp voor nieuwe ontwikkelingen.
Met name Greetje Heus onderzoekt de mogelijkheden om (buiten het kringenwerk om) in het gemeenschapshuis van Nieuwdorp te gaan dansen. Daarnaast willen we met enige regelmaat een middag organiseren in Banholt. In juni waren we met zijn zevenen en dat was een fijne belevenis.
Wij houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en wensen jullie een goede gezondheid toe.


Hartelijke groet, Hubert en Marianne

laatste update.: 31-08-2020