PGS

ZWO

Amnesty Int.
zondag 9 december: Dag van de Rechten van de Mens
Nieuws van Amnesty International

Zoals u in het kerkblad Gaandeweg hebt kunnen lezen, zullen we a.s. zondag 9 december
de Dag van de Rechten van de Mens gedenken.

Dit zal deze keer met extra aandacht gebeuren.

Er zullen brieven zijn en petitielijsten, ook is er een stand van Amnesty, waar u  kaarten,
kaarsen e.d. kunt kopen.

Na de kerkdienst, rond half 12, zal er een stiltekring gevormd worden op het kerkplein,
om de rechten van de  mens te gedenken.
Er zullen fakkels uitgereikt worden en aangestoken.
Gery Makkinga zal samen met Lars Hansson e.e.a. opluisteren met muziek.

In de stiltekring zal een gedicht voorgelezen worden.

Na afloop van deze ‘wake’ zal Gery nogmaals muziek laten horen.

Ik hoop dat we met velen deze stiltekring zullen vormen en nodig u daartoe heel graag uit.

laatste update.: 18-12-2012