PGMBD

ZWO

Interkerkelijk Kringenwerk
AGENDA

10 jan. 16.30 uur  actualiteitencafé, zijingang Ontmoetingskerk.
12 jan. 14.30 uur  ontmoeten op zondagmiddag, Ontmoetingskerk.
13 jan. 19.30 uur  cantorijrepetitie, Ontmoetingskerk.
13 jan. 19.30 uur  sacrale dansgroep 2, Past. van Arskerk.
13 jan.  19.45 uur  repetitie cantorij, Gruizenstraat
14 jan. 10.00 uur  kring ‘Geloof en wetenschap’, Ontmoetingskerk.
14 jan. 20.00 uur  kerkenraadsvergadering, Ontmoetingskerk.
15-01  10:00 uur  Kranten-lees-kring
15-01  14:00 uur  Breicafé
15 jan. 14.00 uur  vergadering kerkbladcommissie, bij B. Klok.
15 jan. 19.45 uur  Synoidos Koor dat je raakt repetitie
16 jan. 14.00 uur  ‘Emmaplein 50’, Herberg Ontmoetingskerk.
17 jan. 19.30 uur  film kringenwerk in Amusant, Wagenaarstr. 160.
20 jan. 14.00 uur  sacrale dansgroep 1, Past. van Arskerk.
20 jan. 19.30 uur  cantorijrepetitie, Ontmoetingskerk.
20 jan. 19.45 uur  repetitie cantorij, Gruizenstraat
21 jan. 20:00 uur  Kring Oost: delen wat je als Christen gaande houdt
22 jan. 9.45 uur    Synoidos Koor dat je raakt, repetitie
23 jan. 14.00 uur  ‘Emmaplein 50’, Herberg Ontmoetingskerk.
23 jan. 20.00 uur  oecumenische kring Beek, Raadhuisstraat 17.
24 jan. 16.30 uur  actualiteitencafé, zijingang Ontmoetingskerk.
24 jan  19:00 uur  ZinInBeeld: verhalen in beeld
26 jan. 16:00 uur  Zin & Hapjes
27 jan. 19.30 uur  cantorijrepetitie, Ontmoetingskerk.
27 jan. 19.30 uur  sacrale dansgroep 2, Past. van Arskerk.
27 jan. 19.45 uur  repetitie cantorij, Gruizenstraat
28 jan. 20:00 uur  Kring West: delen wat je als Christen gaande houdt
29 jan. 10:00 uur  kranten-lees-kring
29 jan. 19.30 uur  classicale vergadering, Bethelkerk, Weert.
29 jan. 19.45 uur  Synoidos Koor dat je raakt, repetitie
30 jan. 14.00 uur ‘Emmaplein 50’, Herberg Ontmoetingskerk.
03 feb. 19.30 uur  cantorijrepetitie, Ontmoetingskerk.
03 feb. 19.45 uur  repetitie cantorij, Gruizenstraat
04 feb  20:00 uur  kerkenraad vergadering
05 feb. 14:00 uur  breicafé
O5 feb. 19.45 uur  Synoidos Koor dat je raakt repetitie
05 feb. 20.00 uur  college van kerkrentmeesters, vergadering
06 feb 14.00 uur  ‘Emmaplein 50’, Herberg Ontmoetingskerk.
06 feb. 10:00 uur  gesprekken rond Levensbeschouwing
07 feb. 18.30 uur  Taizéviering, Pastoor van Arskerk.

laatste update.: 13-01-2020