PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Vrolijke dienst met veel "toeters en bellen"

“Wat een prachtige liederen en wat word je hier vrolijk van!”  Zomaar een reactie, na afloop van de dienst van zondag 28 oktober in de Johanneskerk.

 Het was Bijbelzondag en het thema was “Zing voor God in zijn heilige tempel”. Irene Pluim ging voor in de dienst die muzikaal werd ondersteund door Fedor Coenen, de cantorij onder leiding van Hans Timmermans en solistische medewerking van Marnix en Irene van Gurp, Theo Zwartkruis, Irene Pluim en Bert Stuij.

 Veel aandacht voor de Psalmen. Voor de dienst werden er al vier gezongen, Psalm 8, Psalm 27, Psalm 19 en Psalm 150. Ook in de prediking was er veel aandacht voor de Psalmen, voor liederen door de jaren heen, wat dat voor ons betekent en hoe we ons daarin met God verbinden. 

Tijdens de dienst werd nogmaals Psalm 150 gezongen, ditmaal in een andere uitvoering en met begeleiding van allerlei instrumenten. Niet alleen de kinderen kozen een slagwerkinstrumentje, ook de volwassenen deden mee.

In wisselspraak werd Psalm 84 gedeclameerd door de hele gemeente. Voor de kerkgangers lag in de banken een kleurrijke brochure van het Nederlands Bijbelgenootschap met ‘Wijze woorden uit de Psalmen’ onder de titel ‘Zing, bid, fluister, schreeuw’.  Verwonderlijk was het dan ook niet dat in de dienst het bekende lied van Ramses Shaffy klonk: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.’

Joke van der Steen gaf uitleg over het collectedoel, het NBG.

 In deze viering werd ook het Heilig Avondmaal gevierd, onder het voortdurend zingen van het lied ‘The Kingdom of God’. De muziek werd niet onderbroken, de ene pianist loste de andere af en zo kon iedereen deelnemen aan de Maaltijd van de Heer.

laatste update.: 04-11-2012