PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Levendige gesprekken tijdens regiodiensten

Al jaren kennen we in de zomer de zogenaamde regiokerkdienst. Dat wil zeggen dat er op die zondag in de zomer één gemeenschappelijk dienst gehouden werd door de gemeenten van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht. Afwisselend vond de dienst plaats in de kerk in Grevenbicht, de Johanneskerk of de Ontmoetingskerk in Geleen.

In het kader van de samenwerking met de Protestantse Gemeente Geleen-Beek-Urmond en omdat er vanwege de vakanties minder kerkbezoekers zijn, is deze zomer het aantal regionale diensten uitgebreid. De voorgangers verzorgen op die zondag twee diensten na elkaar, telkens om 09.00 uur en 10.30 uur. Alleen zondag 5 augustus vormt hierop een uitzondering, dan is er maar een dienst.

Belangrijk gegeven bij deze diensten is ook de ontmoeting met elkaar. Telkens worden aan het begin van de dienst enkele basisvragen over het geloof gesteld waarover de kerkgangers kort met elkaar van gedachten wisselen. Zo kan het zijn dat er nieuwe ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen uit de verschillende gemeenten, maar ook dat mensen uit dezelfde gemeente elkaar wat beter leren kennen.

En de mensen die eerst een houding hadden van: 'Ik heb geen zin om een gesprek met een vreemde aan te gaan', vertelden achteraf dat het heel animerend en verrijkend is.

In de dienst van zondag 15 juli stelde Irene Pluim de vraag: "Met wie praat je over het geloof?" en "Wat zijn dan belangrijke thema's?"

Het leverde meteen een luid geroezemoes op en het bleek zo boeiend te zijn dat werd vergeten er een foto van te maken als illustratie bij dit verslag. Daarom een plaatje van de Protestantse kerk in Beek, waar de volgende regiodienst plaatsvindt. (en in Geleen)

Van de in totaal 8 zomerdienstzondagen zijn er nu drie geweest. Voorgangers waren dominee Pier Prins, pastor Yolanda Kragt en dominee Irene Pluim. Op 22 juli gaat voor: dominee Irene Pluim, op 29 juli dominee Joachim Stegink, op 5 augustus dominee Pier Prins, op 12 augustus nogmaals dominee Pier Prins en op 19 augustus dominee Joke Zuidema.

De locaties en tijden volgens onderstaand schema. 

                                          

zondag 22 juli:  09.00  Beek, 10.30 Geleen

zondag 29 juli: 09.00 Urmond, 10.30  Sittard – Johanneskerk

zondag 5 augustus: 09.00 geen dienst, 10.30 Geleen

zondag 12 augustus: 09.00 Beek, 10.30 Sittard – Johanneskerk

zondag 19 augustus: 09.00 Urmond, 10.30 Geleen

laatste update.: 15-07-2012

De eerstvolgende regiodienst vindt plaats op zondag 22 juli om 09.00 uur in de protestantse kerk in Beek