PGS

ZWO

Nieuwsbericht
Ook in Ontmoetingskerk Wenseninventarisatie

Wat, waar en hoe het in de toekomst zal gaan met de kerkgebouwen voor de PGGBU en de PGSG, dat is nog allerminst duidelijk. Daarom is een werkgroep druk doende om dat allemaal op een rijtje te zetten en met voorstellen te komen. In de aanloop daar naar toe worden in beide gemeenten de kerkleden in de gelegenheid gesteld hun wensen kenbaar te maken. Dat kon zondag 24 maart in de Ontmoetingskerk in Geleen. Een week eerder was die mogelijkheid er in de Johanneskerk in Sittard.

Kerkleden mochten stickers plakken bij díe aspecten die men belangrijk vindt. Ieder kreeg 10 stickers om op te plakken, te verdelen naar eigen inzicht. Meerdere stickers bij één aspect mocht ook. Ook kon men het op een A4-tje invullen en dat in de “Gebouwen-ideeëndoos” in de kerk deponeren

Ieder kerklid mag zijn wensen kenbaar maken. Mensen die niet in de kerk waren kunnen dat alsnog doen. Men kan ook het A4-tje invullen en dat scannen en mailen of in de brievenbis in de kerk deponeren.

Om het geheugen op te frissen staat hiernaast nog eens het bericht over de taakstelling van de Werkgroep Gebouwen:

GEBRUIK EN TOEKOMST KERKGEBOUWEN

De gezamenlijke kerkenraden van GBU en SG hebben een commissie benoemd die als opdracht heeft om op afzienbare termijn een concreet voorstel uit te werken "voor het gebruik en de toekomst van de kerkgebouwen in de beide gemeenten om de activiteiten van een inspirerende geloofsgemeenschap in de Westelijke Mijnstreek te kunnen uitvoeren".

De werkgroep heeft inmiddels een aantal keren vergaderd over de aanpak. We willen U graag hierover informeren.

Met de kerkenraad is afgesproken dat we ons in eerste instantie concentreren op het gebruik van de twee grote kerken: Johanneskerk en Ontmoetingskerk.

Er zijn twee fases te onderscheiden:

In fase 1 zal eerst de behoefte van onze gemeenteleden worden geïnventariseerd m.b.t. het gebruik van onze kerkgebouwen. Doel van de inventarisatie is dat we tot criteria kunnen komen waarmee de werkgroep uiteindelijk in fase 2 een voorstel kan doen. Uw inbreng is dus essentieel!

De opdracht voor fase 2 is om mogelijke opties uit te werken en met een gemotiveerd voorstel te komen voor de keuze van één van beide kerkgebouwen. Ook wordt de mogelijkheid meegenomen om samen een ander kerkgebouw te betrekken.

De vaststelling van de rol van de kleine kerkgebouwen komt wat later aan de orde. 

De werkgroep wil in fase 1 zo breed mogelijk uw mening horen. Daartoe wordt aansluitend aan de diensten van 17 maart (Johanneskerk) en 24 maart (Urmond en Ontmoetingskerk) een raadpleging van de gemeenteleden gehouden.

 Maar we zullen ook andere mogelijkheden geven om uw mening kenbaar te maken; we nodigen u ook uit om spontaan uw mening te geven aan één van de leden van de werkgroep. Dat kan mondeling of schriftelijk via e-mail (scriba@pgs-g.nl) of telefoon. 

Het gaat om de toekomst van onze kerk! Mogen we op uw medewerking rekenen? 

De werkgroep Kerkgebouwen

Rob Atsma (Voorzitter), Ingrid Boonstra, Bert Bosman, Riet Coolsma, Rien Hooft, Eddy Roerdink, Henk Verkerk

laatste update.: 25-03-2019